Google search engine

Турско Робство

Home История на България Турско Робство

Турско Робство е категория с научни статии на Петър Низамов по история на България от 1396г. до 1878г. 

Турско Робство или Османското иго е периодът от края на 14 до края на 19 век, през който не съществува независима българска държава, а населените с българи земи са под управлението на Османската империя. Унищожена е и самостоятелната Българска патриаршия, която е подчинена на гръцката Цариградска патриаршия. За сметка на това, Охридската архиепископия продължава съществуването си до 1767 г., както и възстановената през 1557 г. заради сърбите в османските владения Печка патриаршия (до 1766 г.). Българите подготвят редица въстания срещу местните и централните власти, като борбата за отхвърляне на османската власт достига своя връх с Априлското въстание от 1876 г. и Руско-турската освободителна война от 1878 г.

Османското владичество , или още османска власт и османско господство, назовавано също, предимно в българската възрожденска литература, като османско робствоосманско иго или турско робство, е периодът от края на XIV до края на XIX век, през който не съществува независима българска държава, а населените с българи земи са под управлението на Османската империя. Унищожена е и самостоятелната Българска патриаршия, която е подчинена на гръцката Цариградска патриаршия. За сметка на това, Охридската архиепископия продължава съществуването си до 1767 г., както и възстановената през 1557 г. заради сърбите в османските владения Печка патриаршия (до 1766 г.). Българите подготвят редица въстания срещу местните и централните власти, като борбата за отхвърляне на османската власт достига своя връх с Априлското въстание от 1876 г. и Руско-турската освободителна война от 1878 г. Турско Робство Турско Робство

ПОСЛЕДНО ВИДЕО

Bad news for Freedom of speech in Bulgaria because of The...

0
Will Bulgaria lose more places in the rankings for the freedom of speech index after the signal of IUSTITIA.BG to "Reporters Without Borders"? Freedom of...