Home Разследвания на Петър Низамов Завършени разследвания

Завършени разследвания

Завършените ни разследвания и техния резултат и поука!

Разследванията на Петър Низамов и “Български Юридически Комитет” са винаги подплатени с доказателства!

Разследваща журналистика е форма на журналистиката, при която репортерите разследват в дълбочина определена тема, която е обект на интерес, често в това число престъпленияполитическа корупция или корпоративни неизправности. Разследващият журналист може да прекара месеци или години, изследвайки и подготвяйки доклад.

Разследваща журналистика се прави от вестници, телевизия, информационни агенции, както и от независими журналисти на свободна практика.

Този обобщен образ на разследващия журналист е мултиплициран в множество противоречиви теоретични представи. Разследващата журналистика като
същност, терминология, типологии, функции създава свой епимистемологичен
дискурс във времето. Изследователите ù проблематизират различни аспекти,
свързани с хетерогенната ù специфика, с мястото ù в медийното пространство и
връзките с правото и криминологията; с важните въпроси за фигурата на разследващия журналист, за етиката на журналистическото разследване, за неговата
обективност и др.

За създаването на определена история в разследващата журналистика се ползват:

  • Анализ на документи, записи и т.н.
  • Бази данни в публичните записи и архиви
  • Разследване на практики и техните ефекти
  • Разследване на социални и правни въпроси
  • Интервюта

Разследващата журналистика прави разследвания и се различава и от новинарската журналистика,
защото се занимава с теми, за които се предполага, че са известни на всички, но
те се подлагат на съмнение и търсене на истината. Докато новинарите степенуват
събитията според важността на новините, разследващите журналисти имат свои
приоритети за значимост, които се опират на съществуващите морални норми и
отклонението от тях. В този смисъл определящата характеристика на разследващата журналистика е моралната цел и доказателствата, които я подкрепят. Уменията да се използват информационни източници, да се работи с документи са
много важни