Видео

Публикации, съдържащи видео !

Всичкото ни видео е тук!

PetarNizamov.com предоствя актуално видео от България и света, видео с исторически филми и на научна тематика,политика, разследвания, спортно видео, репортажи, анализи и коментари.

Новинарски сайт от България и света на теми – спорт, технологии, социално-културни, здраве, криминалистика, автомобили, политика.

Журналистиката е практиката на събиране, анализиране и интерпретация на информация за актуални събития, теми, явления, личности и тенденции на съвременния живот, представена в различни жанрове и форми и разпространена за масова аудитория. Тя е също така професия, свързана със съобщаването и предаването на публикации, описателни материали, гледни точки и мнения. Журналистиката може да се разглежда и като наука при определени обстоятелства.

Средствата, с които се осъществява журналистиката са средствата за масова информация, които включват вестници, списания, радио и телевизия, интернет и дори в последно време през социалните мрежи. Съответно според медията, в която журналистите упражняват своята професия, журналистиката може да бъде радио, телевизионна, вестникарска, агенционна, електронна и т.н.

Според журналиста на ББС Андрю Мар „Публикациите са това, което консенсусът от журналисти реши да бъдат“. Журналистиката не представя само една гледна точка, тя е неутрална, отразява всички позиции, представя фактите максимално обективно, като по този начин оставя читателя или зрителя сами да избират правилното и истинното становище. Всичко това, разбира се, зависи много и от проблема, по който се дискутира или взима отношение.

Под същото название в учебните планове на университетите фигурира и специалността, в която се изучават журналистическите жанрове, техники и етика.

Всички публикации с видео от PetarNizamov.com можете да намерите в тази категория по дати и теми. Благодарим ви за интереса!