Home ВСИЧКИ ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ОСНК ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 1986-2021г.

ВСИЧКИ ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ОСНК ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 1986-2021г.

ВСИЧКИ ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ОСНК ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 1986-2021г.

Тълкувателно решение
Тълкувателно решение

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 19.02.2018 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 6/2017 Г., ОСНК НА ВКС

В тази страница са включени всички постановления и тълкувателни решения на Върховния касационен съд и Върховния съд за горепосочения период, които не са загубили сила. Включени са и всички постановления и тълкувателни решения на ВКС и ВС за периода след издаване на сборника от 1991 г., отнасящи се до разпоредби на Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. В някои от висшите съдебни актове са подложени на тълкуване разпоредби и от други нормативни актове – Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за изпълнение на наказанията (отм.), Закона за движение по пътищата, Закона за конфискуване на придобити чрез спекула и по незаконен начин имоти, и др. В края на сборника е включен и указател на публикуваните постановления, тълкувателни решения, тълкувателни постановления.
През значителния период от време (1957–2021 г.) – В ТАЗИ ЧАСТ от 1986-2021г. , а в част 2 от 1957-1986г. , който обхваща настоящия сборник, са настъпили редица конституционни и съдържа есенцията на наказателното и на наказателно-процесуалното право. Има редица юридически съждения, които биха били безценен принос към знанията и уменията на всеки един практикуващ юрист.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ПЛЕНУМА НА ВС И ВКС  ПО НАКЗАТЕЛНО-ПРАВНО ВЪПРОСИ

1986-2021г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 1993 Г. ПО Д. № 1/1993 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 22.03.1991 Г. ПО Н. Д. № 1/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 22.03.1991 Г. ПО Н. Д. № 1/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС – ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЧЛ. 80, АЛ. 1, Т. 1 И ЧЛ. 81, АЛ. 1 НК И ЗА ОБЕКТИВНАТА СЪСТАВОМЕРНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 20.12.1990 Г. ПО ДЕЛО № 4/1990 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 06.07.1987 Г., ПЛЕНУМ НА ВС  – Относно мярката за неотклонение по отменения Наказателно процесуален кодекс – чл. 307 НПК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 13.07.1953 Г., ПЛЕНУМ НА ВС – За формата и съдържанието на решението и присъдата на ВС

 

 ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ОСНК НА ВС И ВСК 1986-2021г.

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 21.05.2018 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2017 Г., ОСНК НА ВКС – по някои въпроси относно влизане в сила на присъдите и решенията по НПК

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 28.02.2018 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2017 Г., ОСНК НА ВКС – реабилитацията, чл. 78а НК и други

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 19.02.2018 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 6/2017 Г., ОСНК НА ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 06.02.2018 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2017 Г., ОСНК НА ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 01.12.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2017 Г., ОСНК НА ВКС – някои въпроси на пробацията

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 28.09.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2017 Г., ОСНК НА ВКС – приложението на чл. 78а НК при хулиганство

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 12.04.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2016 Г., ОСНК НА ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 22.12.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2016 Г., ОСНК НА ВКС – някои въпроси на престъпленията против транспорта и съобщенията

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 07.06.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2016 Г., ОСНК НА ВКС – относно чл. 343в НК

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 12.03.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2015 Г., ОСНК НА ВКС – за приложението на чл. 45 ЗЗД при някои данъчни престъпления

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 22.12.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2015 Г., ОСНК НА ВКС – някои въпроси на хулиганството във вр. с ЕКПЧОС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 19.06.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2015 Г., ОСНК НА ВКС – някои въпроси на съкратеното съдебно следствие

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 08.06.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 6/2014 Г., ОСНК НА ВКС – ЗМИП

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 21.01.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2014 Г., ОСНК НА ВКС – разпространение или държане на акцизни стоки без бандерол

 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 22.12.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2014 Г., ОСНК НА ВКС – чл. 227б НК

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 03.12.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2014 Г., ОСНК НА ВКС – по въпроси на публичността на съдебния процес по НПК

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 12.11.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2014 Г., ОСНК НА ВКС – чл. 111 и 113 НПК

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 30.06.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 6/2013 Г., ОСНК НА ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 11.02.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2013 Г., ОСНК НА ВКС – разноски в наказателното производство

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 16.01.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2013 Г., ОСНК НА ВКС – прилагане на чл. 242 – 249 НПК от специализиран съд и прокуратура

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 18.12.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2013 Г., ОСНК НА ВКС – по приложението на чл. 234 НК

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 12.11.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2013 Г., ОСНК НА ВКС – чл. 457 НПК

 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 31.05.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2013 Г., ОСНК НА ВКС – някои въпроси на престъпленията срещу интелектуалната собственост

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 04.02.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2012 Г., ОСНК НА ВКС – граждански иск в наказателното производство

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 16.11.2009 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2009 Г., ОСНК НА ВКС – ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 23 – 25 НК

 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 16.07.2009 Г. ПО Т. Д. № 2/2009 Г., ОСНК НА ВКС – трафик на хора и други

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 06.04.2009 Г. ПО Т. Д. № 1/2008 Г., ОСНК НА ВКС – СЪКРАТЕНО СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 12.12.2007 Г. ПО Т. Н. Д. № 1/2007 Г., ОСНК НА ВКС – ПО ЧЛ. 28 ЗАНН

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 12.12.2007 Г. ПО Т. Н. Д. № 1/2007 Г., ОСНК НА ВКС – ПО ЧЛ. 28 ЗАНН на ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 29.11.2007 Г. ПО Т. Н. Д. № 2/2007 Г., ОСНК НА ВКС – чл. 78а НК във вр. чл. 343б, ал. 1 НК

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 10.05.2006 Г. ПО Т. Н. Д. № 1/2006 Г., ОСНК НА ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 30.08.2005 Г. ПО Т.Н.Д. № 1/2005 Г., ОСНК НА ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 05.02.2004 Г. ПО Н. Д. № 2/2003 Г., ОСНК НА ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 29.12.2003 Г. ПО Н. Д. № 1/2003 Г., ОСНК НА ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 07.10.2002 Г. ПО Н. Д. № 2/2002 Г., ОСНК НА ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 25.06.2002 Г. ПО Н. Д. № 1/2002 Г., ОСНК НА ВКС – ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 152, ЧЛ. 152А И ЧЛ. 152Б НПК ОТМ.

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 25.06.2002 Г. ПО Н. Д. № 1/2002 Г., ОСНК НА ВКС – ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 152, ЧЛ. 152А И ЧЛ. 152Б НПК ОТМ. на ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 27.12.2000 Г. ПО Н. Д. № 1/2000 Г., ОСНК – ОТНОСНО РЕЖИМА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛИЦЕЙСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 27.12.2000 Г. ПО Н. Д. № 1/2000 Г., ОСНК – ОТНОСНО РЕЖИМА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛИЦЕЙСКОТО ПРОИЗВОДСТВО на ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 29.06.1999 Г. ПО Н. Д. № 3/1998 Г., ОСНК

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 29.06.1999 Г. ПО Н. Д. № 3/1998 Г., ОСНК на ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 18.06.1999 Г. ПО ТЪЛК. Н. Д. № 2/1998 Г., ОСНК – ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 23 – 25 НК И ЧЛ. 26 НК

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 18.06.1999 Г. ПО ТЪЛК. Н. Д. № 2/1998 Г., ОСНК – ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 23 – 25 НК И ЧЛ. 26 НК на ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 30.10.1998 Г. ПО Н. Д. № 1/1998 Г., ОСНК – ОТНОСНО ПОНЯТИЕТО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 30.10.1998 Г. ПО Н. Д. № 1/1998 Г., ОСНК – ОТНОСНО ПОНЯТИЕТО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ на ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 11.07.1995 Г. ПО Н. Д. № 7/1993 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 17.02.1995 Г. ПО Н. Д. № 3/1994 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 09.07.1993 Г. ПО Н. Д. № 2/1993 Г., ОСНК НА ВС

 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 28.04.1992 Г. ПО Н. Д. № 2/1991 Г., ОСНК НА ВС – ПРЕГЛЕД ПО РЕДА НА НАДЗОРА на ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 23.12.1991 Г. ПО Н. Д. № 1/1991 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 35 ОТ 06.11.1990 Г. ПО Н. Д. № 26/1990 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 36 ОТ 06.11.1990 Г. ПО Н. Д. № 27/1990 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 35 ОТ 06.11.1990 Г. ПО Н. Д. № 26/1990 Г., ОСНК НА ВС – ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 23, АЛ. 1, ИЗР. 3 НПК – ОТМЕНЕН на ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 51 ОТ 16.09.1990 Г. ПО Н. Д. № 41/1989 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 51 ОТ 16.09.1990 Г. ПО Н. Д. № 41/1989 Г., ОСНК НА ВС – ОТНОСНО РЕТОРСИЯТА ПРИ ЛЕКИТЕ ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ на ВС

 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 33 ОТ 03.08.1990 Г. ПО Н. Д. № 22/1990 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 34 ОТ 03.08.1990 Г. ПО Н. Д. № 29/1990 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 32 ОТ 03.08.1990 Г. ПО Н. Д. № 16/1990 Г., ОСНК НА ВС

 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 32 ОТ 03.08.1990 Г. ПО Н. Д. № 16/1990 Г., ОСНК НА ВС – УСЛОВНО ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ на ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 33 ОТ 03.08.1990 Г. ПО Н. Д. № 22/1990 Г., ОСНК НА ВС – ЧЛ. 225Б НК на ВС

 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 17 ОТ 12.06.1990 Г. ПО Н. Д. № 70/1990 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 17 ОТ 12.06.1990 Г. ПО Н. Д. № 70/1990 Г., ОСНК НА ВС – ОТНОСНО ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩИТЕ, ПРЕДМЕТ НА МИТНИЧЕСКИ НАРУШЕ

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 18 ОТ 31.05.1990 Г. ПО Н. Д. № 4/1990 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 18 ОТ 31.05.1990 Г. ПО Н. Д. № 4/1990 Г., ОСНК НА ВС – ПО ЗДВП на ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 50 ОТ 28.12.1989 Г. ПО Н. Д. № 18/1989 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 53 ОТ 18.09.1989 Г. ПО Н. Д. № 47/1989 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 51 ОТ 16.09.1989 Г. ПО Н. Д. № 41/1989 Г., ОСНК НА ВС

 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 52 ОТ 16.09.1989 Г. ПО Н. Д. № 42/1989 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 54 ОТ 16.09.1989 Г. ПО Н. Д. № 49/1989 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 40 ОТ 27.12.1988 Г. ПО Н. Д. № 36/1988 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 39 ОТ 27.12.1988 Г. ПО Н. Д. № 35/1988 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 29 ОТ 27.12.1988 Г. ПО Н. Д. № 8/1988 Г., ОСНК НА ВС

 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 52 ОТ 09.11.1988 Г. ПО Н. Д. № 34/1988 Г., ОСНК НА ВС

 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 96 ОТ 28.12.1987 Г. ПО Н. Д. № 87/1987 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 48 ОТ 28.12.1987 Г. ПО Н. Д. № 40/1987 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 65 ОТ 14.12.1987 Г. ПО Н. Д. № 58/1986 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 41 ОТ 14.12.1987 Г. ПО Н. Д. № 33/1987 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 13 ОТ 28.05.1987 Г. ПО Н. Д. № 5/1987 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 14 ОТ 30.04.1987 Г. ПО Н. Д. № 6/1987 Г., ОСНК НА ВС

 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 12 ОТ 30.04.1987 Г. ПО Н. Д. № 4/1987 Г., ОСНК НА ВС

 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 15 ОТ 27.04.1987 Г. ПО Н. Д. № 7/1987 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 59 ОТ 26.12.1986 Г. ПО Н. Д. № 44/1986 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 56 ОТ 20.12.1986 Г. ПО Н. Д. № 29/1986 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 60 ОТ 19.12.1986 Г. ПО Н. Д. № 50/1986 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 58 ОТ 18.12.1986 Г. ПО Н. Д. № 36/1986 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 19 ОТ 21.07.1986 Г. ПО Н. Д. № 16/1986 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 17 ОТ 17.06.1986 Г. ПО Н. Д. № 75/1985 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 18 ОТ 30.05.1986 Г. ПО Н. Д. № 10/1986 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 24 ОТ 04.05.1986 Г. ПО Н. Д. № 20/1986 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 53 ОТ 11.04.1986 Г. ПО Н. Д. № 49/1986 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 41 ОТ 11.04.1986 Г. ПО Н. Д. № 33/1984 Г., ОСНК НА ВС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 41 ОТ 11.04.1986 Г. ПО Н. Д. № 33/1984 Г., ОСНК НА ВС

 

 

 

………………..

 

 

 

Тълкувателно решение

 

*****************************************

Всеки, който мисли като мен, може да подкрепи творчеството ми в Патреон.

Борбата със Статуквото напредва! Системата им поддава, но не трябва да допускаме нова подмяна!

Да им разбием системата!

Да размажем Статуквото с МИРНАТА БОРБА НА МАХАТМА ГАНДИ.

Не се съпротивлявайте със сила, но недейте да им сътрудничите по никакъв начин! Те не могат да управляват, без да управляват нас!

Този Народ има нужда от прераждане, а не от израждане! От промяна, а не поредната подмяна!

С Уважение и поклон към Вас: 

Ваш Петър Низамов

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика”

Тълкувателно решение всички тълкувателни решения на оснк по наказателни дела 1986-2021г. Daco 1042844 тълкувателно решение в тази категория са включени всички постановления и тълкувателни решения на върховния касационен съд и върховния съд за горепосочения период, които не са загубили сила. Включени са и всички постановления и тълкувателни решения на вкс и вс за периода след издаване на сборника от 1991 г. , отнасящи се до разпоредби на наказателния кодекс и наказателно-процесуалния кодекс. В някои от висшите съдебни актове са подложени на тълкуване разпоредби и от други нормативни актове – закона за отговорността на държавата и общините за вреди, закона за административните нарушения и наказания, закона за изпълнение на наказанията (отм. ), закона за движение по пътищата, закона за конфискуване на придобити чрез спекула и по незаконен начин имоти, и др. В края на сборника е включен и указател на публикуваните постановления, тълкувателни решения, тълкувателни постановления. Петър низамов тълкувателно решение

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

______

Помощ за страницата и дейността:

PayPal: paypal.me/PetarNizamov     ДАРЕТЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК   [email protected]
UNICREDIT BULBANK AD
7 Sveta Nedelya Sq.
1000 Sofia
Bulgaria
Fax. +3592/988 4636
SWIFT (BIC): UNCRBGSF
IBAN: BG96UNCR70001521460705
бенефициент : NIZAMOV
___

#ИстинатаБезСтрах

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика“

Тълкувателно решение всички тълкувателни решения на оснк по наказателни дела 1986-2021г. Daco 1042844 тълкувателно решение в тази категория са включени всички постановления и тълкувателни решения на върховния касационен съд и върховния съд за горепосочения период, които не са загубили сила. Включени са и всички постановления и тълкувателни решения на вкс и вс за периода след издаване на сборника от 1991 г. , отнасящи се до разпоредби на наказателния кодекс и наказателно-процесуалния кодекс. В някои от висшите съдебни актове са подложени на тълкуване разпоредби и от други нормативни актове – закона за отговорността на държавата и общините за вреди, закона за административните нарушения и наказания, закона за изпълнение на наказанията (отм. ), закона за движение по пътищата, закона за конфискуване на придобити чрез спекула и по незаконен начин имоти, и др. В края на сборника е включен и указател на публикуваните постановления, тълкувателни решения, тълкувателни постановления. Петър низамов тълкувателно решение

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Благодарение на Вас истината няма да остане скрита и никой няма да избяга от нея!

КОЙТО ЖЕЛАЕ, МОЖЕ ДА ПОДПОМОГНЕ „Български Юридически комитет“ в Патреон!
До сега сме ВЪРНАЛИ ДЕЦАТА НА МНОГО БЕДНИ , НО ГОДНИ МАЙКИ И БАЩИ СЛЕД КАТО СЪМ ИМ БИЛИ ОТНЕТИ НЕОСНОВАТЕЛНО.

Тълкувателно решение

Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск.
Избягват една опасност като излагат децата на сто други.
Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори.
Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление.
Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици.
Тук и на PetarNizamov.com
можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅
✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата .
✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅
✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители.
✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата.
✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите.
✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции.
✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели.
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха.
✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции.
✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия.
✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др.
✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа.
Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците !
Петър Низамов
Председател на „Български юридически комитет“
Председател на „Свободна Европа“
Председател на „Evropský štít – Česká republika“
С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov
Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !

ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 13.07.1953 Г., ПЛЕНУМ НА ВС – За формата и съдържанието на решението и присъдата на ВС