ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 14 ОТ 30.04.1987 Г. ПО Н. Д. № 6/1987 Г., ОСНК НА ВС

199
0

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 14 ОТ 30.04.1987 Г. ПО Н. Д. № 6/1987 Г., ОСНК НА ВС

 

 

 

 

 

Публикувано: Сборник постановления и тълкувателни решения на ВС на РБ по наказателни дела 1953-1990, стр. 32, пор. № 7

 

 

 

ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ОБЩО НАКАЗАНИЕ ПРИ СЪВКУПНОСТ ОТ ПРИСЪДИ

 

Чл. 25 НК

 

Чл. 64 НК

 

Чл. 66 НК

 

Чл. 30 НПК

 

Чл. 299 НПК

 

Чл. 304 НПК

 

Чл. 351 НПК

 

 

 

Главният прокурор на Р.Б е направил предложение, с което се иска ВС на Р.Б, ОСНК, да издаде тълкувателно решение относно приложението на чл. 30, ал. 1 и 2 НПК по въпросите:

 

1. Съставлява ли съществено нарушение на процесуалните правила, когато общото наказание по чл. 25 НК за няколко престъпления по влезли в сила присъди не е определено от съда, постановил последната присъда.

 

2. Ако се приеме, че в посочените случаи е налице особено съществено нарушение на процесуалните правила, допустим ли е преглед по реда на надзора след изтичане на сроковете по чл. 351, ал. 1 НПК и положението на подсъдимия следва да се утежни.

 

3. Може ли съдът да постанови изтърпяване на общото определено наказание по чл. 25 НК, когато по всички влезли в сила присъди, включени в съвкупността, осъденият е освободен от изтърпяване на наказанията по реда на чл. 64, ал. 1 и чл. 66 НК.

 

В предложението се посочва, че в съдебната практика по тези въпроси се дават различни тълкувания.

 

ВС на Р.Б, ОСНК, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

1. Съгласно чл. 30, ал. 1 НПК компетентен да определи общо наказание при съвкупност от престъпления е съдът, който постановява или е постановил последната присъда. Тази подсъдност има важно практическо значение, защото този съд има най-пълни данни за съдебното минало или личността на подсъдимия, а това му дава възможност при определяне на общото наказание да приложи или не чл. 24 НК, да го освободи или не от изтърпяване на това наказание по реда на чл. 64, ал. 1 НК или чл. 66 НК. При постановяване на присъдата първоинстанционният съд съгласно чл. 299, ал. 1, т. 3 НПК е задължен да събере пълни доказателства за предишните осъждания на подсъдимия и да му определи общо наказание по чл. 23 – 25 НК. Когато е пропуснал да направи това, същият съд е длъжен съгласно чл. 304, ал. 2, т. 1 НПК с определение в открито заседание и с призоваване на осъдения да определи общото наказание по чл. 25 НК.

 

Разпоредбата на чл. 30, ал. 1 НПК относно подсъдността при определяне на общо наказание по няколко присъди е императивна и не може да се променя от съда. Неспазването й е съществено нарушение на процесуалните правила по смисъла на чл. 330, ал. 2, т. 2 НПК и основание за отменяване на съдебния акт на основание чл. 358, т. 2 НПК.

 

2. Когато определянето на общото наказание по чл. 23 – 25 НК е извършено в нарушение на чл. 30, ал. 1 НПК, е допустим преглед по реда на надзора навлезлите в сила присъда или определение и в случаите, когато е изтекъл срокът по чл. 351, ал. 1 НПК и се иска утежняване положението на подсъдимия или осъдения. Това е така, защото съдебният акт е постановен от некомпетентен съд. Срокът по чл. 351, ал. 1 НПК започва да тече от влизане в сила на присъдата или определението само когато са постановени от компетентен съд.

 

3. Съгласно чл. 25, ал. 4 НК, когато по една или повече от присъдите подсъдимият е бил освободен от изтърпяване на наказанията по реда на чл. 64, ал. 1 или чл. 66 НК, въпросът за изпълнението на общото наказание се решава при неговото определяне. Следователно съдът, който определя това общо наказание, е единствено компетентен да реши и въпроса за неговото изтърпяване.

 

Когато подсъдимият е освободен от изтърпяването на наказанията по всички присъди на основание чл. 64, ал. 1 или чл. 66 НК, съдът, който определя общото наказание, също решава въпроса за неговото изтърпяване. В тези случаи той може да постанови ефективно изтърпяване на общото наказание, наложено за всички присъди с условно осъждане, като се съобрази с миналите осъждания на подсъдимия, данните за неговата личност, с броя и степента на обществената опасност на извършените от него престъпления.

 

По изложените съображения и на основание чл. 51, ал. 2 от Закона за устройство на съдилищата Върховния съд, ОСНК,

 

 

 

РЕШИ:

 

 

 

1. Компетентен да определи общо наказание по чл. 25 НК за няколко влезли в сила присъди е съдът, който е постановил последната присъда.

 

Когато общото наказание не е определено от съда, постановил последната присъда, налице е съществено нарушение на процесуалните правила по смисъла на чл. 330, ал. 2, т. 2 НПК, което е основание за отменяване на съдебния акт по чл. 328, т. 2 НПК.

 

2. Срокът по чл. 351, ал. 1 НПК не намира приложение, когато общото наказание по чл. 25 НК е определено в нарушение на чл. 30, ал. 1 НПК.

 

3. Съдът, който определя общото наказание по чл. 25 НК, може да постанови ефективното му изтърпяване и в случаите, когато подсъдимият е освободен от изтърпяване на наказанията на основание чл. 64, ал. 1 или чл. 66 НК по всички влезли в сила присъди.

 

 

 

 

Тълкувателно решение № 14 от 30. 04. 1987 г. По н. Д. № 6/1987 г. Тълкувателно решение № 14 от 30. 04. 1987 г. По н. Д. № 6/1987 г. , оснк на вс 1 деца даниела1 scaled тълкувателно решение № 14 от 30. 04. 1987 г. По н. Д. № 6/1987 г. Тълкувателно решение № 14 от 30. 04. 1987 г. По н. Д. № 6/1987 г. , оснк на вс петър низамов тълкувателно решение № 14 от 30. 04. 1987 г. По н. Д. № 6/1987 г.

 

*****************************************

Всеки, който мисли като мен, може да подкрепи творчеството ми в Патреон.

Борбата със Статуквото напредва! Системата им поддава, но не трябва да допускаме нова подмяна!

Да им разбием системата!

Да размажем Статуквото с МИРНАТА БОРБА НА МАХАТМА ГАНДИ.

Не се съпротивлявайте със сила, но недейте да им сътрудничите по никакъв начин! Те не могат да управляват, без да управляват нас!

Този Народ има нужда от прераждане, а не от израждане! От промяна, а не поредната подмяна!

С Уважение и поклон към Вас: 

Ваш Петър Низамов

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика”

Тълкувателно решение № 14 от 30. 04. 1987 г. По н. Д. № 6/1987 г. Тълкувателно решение № 14 от 30. 04. 1987 г. По н. Д. № 6/1987 г. , оснк на вс daco 1042844 тълкувателно решение № 14 от 30. 04. 1987 г. По н. Д. № 6/1987 г. Тълкувателно решение № 14 от 30. 04. 1987 г. По н. Д. № 6/1987 г. , оснк на вс петър низамов тълкувателно решение № 14 от 30. 04. 1987 г. По н. Д. № 6/1987 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

______

Помощ за страницата и дейността:

PayPal: paypal.me/PetarNizamov     ДАРЕТЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК   [email protected]
UNICREDIT BULBANK AD
7 Sveta Nedelya Sq.
1000 Sofia
Bulgaria
Fax. +3592/988 4636
SWIFT (BIC): UNCRBGSF
IBAN: BG96UNCR70001521460705
бенефициент : NIZAMOV
___

#ИстинатаБезСтрах

Подкрепи ни в борбата със Статуквото !

За да имам възможност да продължавам да правя независими разседвания и да разкривам кражби,корупция,лобиране,моля подпомогнете моята дейност,защото не е лесно да се бориш с най-големите  в държавата !

„Подкрепи ни да продължим да правим независима разследваща журналистика“

Тълкувателно решение № 14 от 30. 04. 1987 г. По н. Д. № 6/1987 г. Тълкувателно решение № 14 от 30. 04. 1987 г. По н. Д. № 6/1987 г. , оснк на вс daco 1042844 тълкувателно решение № 14 от 30. 04. 1987 г. По н. Д. № 6/1987 г. Тълкувателно решение № 14 от 30. 04. 1987 г. По н. Д. № 6/1987 г. , оснк на вс петър низамов тълкувателно решение № 14 от 30. 04. 1987 г. По н. Д. № 6/1987 г.

 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК!

Благодарение на Вас истината няма да остане скрита и никой няма да избяга от нея!

КОЙТО ЖЕЛАЕ, МОЖЕ ДА ПОДПОМОГНЕ „Български Юридически комитет“ в Патреон!
До сега сме ВЪРНАЛИ ДЕЦАТА НА МНОГО БЕДНИ , НО ГОДНИ МАЙКИ И БАЩИ СЛЕД КАТО СЪМ ИМ БИЛИ ОТНЕТИ НЕОСНОВАТЕЛНО.

Тълкувателно решение № 14 от 30. 04. 1987 г. По н. Д. № 6/1987 г. Тълкувателно решение № 14 от 30. 04. 1987 г. По н. Д. № 6/1987 г. , оснк на вс 74627044 2522298671388403 7178304199015268352 o тълкувателно решение № 14 от 30. 04. 1987 г. По н. Д. № 6/1987 г. Тълкувателно решение № 14 от 30. 04. 1987 г. По н. Д. № 6/1987 г. , оснк на вс петър низамов тълкувателно решение № 14 от 30. 04. 1987 г. По н. Д. № 6/1987 г.

Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск.
Избягват една опасност като излагат децата на сто други.
Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори.
Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление.
Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици.
Тук и на PetarNizamov.com
можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅
✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата .
✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅
✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители.
✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата.
✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите.
✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции.
✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели.
✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха.
✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции.
✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия.
✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др.
✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа.
Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците !
Петър Низамов
Председател на „Български юридически комитет“
Председател на „Свободна Европа“
Председател на „Evropský štít – Česká republika“
С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov
Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

С подкрепата на Патреон: https://www.patreon.com/PetarNizamov

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !
ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

Здравейте , братя и сестри БЪЛГАРИ !

ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИМ ШИРЕЩАТА СЕ ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА НИ.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ !!!

 

 

Previous articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 13 ОТ 28.05.1987 Г. ПО Н. Д. № 5/1987 Г., ОСНК НА ВС
Next articleТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 29 ОТ 27.12.1988 Г. ПО Н. Д. № 8/1988 Г., ОСНК НА ВС
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации.Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“Собственик и администратор на PetarNizamov.com :Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ЕИК/Булстат : 205028308Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18Имейл: [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here