Настаняват 20-годишни мигранти в училищата и в класовете заедно с шестокласниците ни…От Широка Лъка , през Пловдив, сега мигрантите са в Хасково и спят заедно с деца на по 7-8 години. Президентът Румен Радев излъга брутално в предизборната си кампания.

170
1

Постановление № 208 на МС прието август 2016г. от Кабинета Борисов 2 е вече в сила и се прилага.

16-17 годишни афганистанци ще учат в един клас с нашите 12-14 годишни деца, ЗАЩОТО СА НЕ ЕДНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН.

За този проблем първи сигнализира Петър Низамов – председател на “Цивилните отряди за защита на жените и вярата” и “Български юридически комитет- защита на българщината с правни средства (БЮК)”, станал известен като ловецът на мигранти със свински опашки.

Да напомним, че Европа е превърната във военна зона от мигрантите, а културата им на изнасилвания се шири безнаказано в Германия, Швеция и много други страни, приели мигранти в обществото си. За изнасилванията в индуструални мащаби в учлищата в Германия четете тук, тук и тук.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=QtaDE8epdyE&w=712&h=431]

%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b0%d1%82%d0%b0

Президентът Румен Радев излъга, че ще го отмени. Вече се виждат и пропагандни излъчвания в националните телевизии, които целят да създадат вина у нас, че не искаме да приемем тази заплаха за децата ни. Като долното:

Жителите на Широка лъка остро реагираха срещу настаняването на деца бежанци в Дома за деца лишени от родителска грижа в селото. Две момчета на 16 и 17 години от Афганистан са пристигнали вчера в дома. Настанени са от Агенцията за бежанците чрез Дирекция “Социално подпомагане” – Сердика, София. На събрание тази вечер жителите на Широка лъка настояха час по скоро момчетата да бъдат изведени от дома и селото.

Местните хора са категорични, че младежите бежанци нямат място в Широка лъка.

Живка Славчева – родител
“Моите деца са в пети клас, това означава, че аз по цял ден ще ги мисля как ще отиват на училище, как ще се връщат.”

Маруся Бочукова – директор на Основното училище
“Ние не можем да им дадем адекватна грижа. След това, нямаме постоянно полицейско присъствие в селото.”

Величка Райчева – жител на селото
“Като дойде и сезонът на туризма, никой няма да отиде в такова село, архитектурен резерват, където вече има двама. След няколко дни ще ни изпратят още двайсет и двама.”

От Социално подпомагане в Смолян обясниха, че става въпрос за непридружени деца, които са в риск и са с мярка полицейска закрила. И в дома в Широка лъка те ще бъдат по-добре обгрижени отколкото в бежански център. Местните хора обаче са категорични.

Васил Згуровски
“Готови сме да стигнем до крайни мерки, ша блокираме пътища, ша уведомим, както е по реда, каквото е нужно ша направим, ша трябва да се изведат тези деца.”

От кметството вече са подготвили обжалване на заповедите за настаняване на младежите. А местните хора събират подписка и се готвят за гражданско неподчинение.

 

След като жителите на Широка Лъка успяха да се преборят представящите се за 16-17 годишни , но всъщност на 20-22 години афганстанци да не учат заедно с техните деца на по 10-12 години в един клас поради изоставане на азиатците в училище, те бяха преместени в Полвдив и останаха не повече от ден. Момчетата, на видима възраст 20-22 години, пристигнаха от Широка лъка в късния следобед и бяха настанени в дом за деца, лишени от родителски грижи “Мария Луиза”. Вчера обаче бяха преместени на ново място.

В Пловдив обаче за учудване на нас се оказа, че общинската управа не е подвластна на предателската централна власт и отказа да ги вземе и да рискува живота, здравето и честта на децата на съгражданите си.

https://www.facebook.com/petarnizamov.wordpress.co/videos/464884176969038/

За времето на краткия им престой в Пловдив, те са били наблюдавани непрекъснато от възпитател, включително и през нощта.

Георги Титюков, зам.-кмет на Пловдив:
Нямаме подготвен персонал, който да работи с такива деца. Нито им знаем нравите и обичаите, нито им говорим езика, което прави работата много трудна.

Сега двамата мигранти са в център  за деца в Хасково и ще живеят сред деца на по 8-14 години .. в общи спални помещения, където лесно биха извършили изнасилване или блудство. 

Това те пазят в тайна, но наш сигурен източник ни уведоми за опасността там.

Надяваме се наричаните в платените “медии” афганистанци- “деца” , да не направят някоя “детска” глупост и да изнасилят някое момиче или момче, защото това може да взриви държавата и президента Радев, който в предизборната си кампания беше заложил главно на обещания за затваряне на границите и депортиране на мигрантите в страните им по произход. 

Удобните медии продължават да наричат пълнолетните мигранти като “деца” , а подлогата Милен Цветков дори спомена , че жителите на Широка Лъка , които успяха да опазят децата си и китното си градче от набезите на тези дето изнасилват и рушат Европа … За Миуенчо – те били цитирам : “расисити”…

Докога ще траем манипулациите по медиите и лъжите на политиците зависи от нас самите !

Eто и постановление № 208 :

Постановление № 208 от 12 август 2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 12 АВГУСТ 2016 Г.
за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.
Заключителни разпоредби
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби от Постановление № 167 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 54 от 2016 г.) се създава § 3а:
„§ 3а. Редът по това постановление не се прилага за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за дейности за преместване и презаселване на граждани на трети страни.“
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
НАРЕДБА
за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Тази наредба урежда условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в Република България.
(2) Чужденците с предоставено убежище или международна закрила в Република България имат право да сключват споразумение за интеграция.
Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
Чл. 2. (1) Кметът на община подава заявление до Държавната агенция за бежанците за броя чужденци с предоставено убежище или международна закрила, с които може да сключи споразумение за интеграция.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага информация, по възможност и на други езици, за общината и предвидените мерки за интеграция.
(3) Държавната агенция за бежанците води регистър на общините, заявили интерес за интеграция, и за броя на лицата, с които могат да бъдат сключени споразумения.
(4) Държавната агенция за бежанците своевременно предоставя информация от регистъра по ал. 3 на Националното сдружение на общините в Република България.
Чл. 3. (1) Държавната агенция за бежанците изготвя интеграционен профил на чужденеца по време на процедурата за предоставяне на убежище или международна закрила и го информира за възможността за сключване на споразумение за интеграция.
(2) Държавната агенция за бежанците организира и провежда информационни кампании за представяне на общините пред лицата, на които е предоставено убежище или международна закрила.
(3) Чужденец, който желае да сключи споразумение за интеграция, може да подаде заявление-декларация за това до Държавната агенция за бежанците по време на производството за и в 14-дневен срок след връчване на решението за предоставяне на убежище или международна закрила.
Чл. 4. Държавната агенция за бежанците предоставя на кметовете на общините, включени в регистъра по чл. 2, ал. 3, информация за чужденци, заявили желание да сключат споразумение за интеграция.
Чл. 5. (1) Приемащата община изготвя индивидуален интеграционен план за чужденеца, с когото ще сключи споразумение за интеграция, като отчита предварителната информация от Държавната агенция за бежанците, свързана с възрастта, пола, семейното положение, гражданството, нивото на образование, наличието на професионален опит и професионална квалификация, умения, както и друга информация относно чужденеца.
(2) Индивидуалният интеграционен план е неразделна част от споразумението за интеграция и включва пакет от мерки за интеграция, като в него подробно се разписват конкретните дейности по отношение на съответния чужденец, както и сроковете за тяхното изпълнение.
(3) Индивидуалният интеграционен план може да бъде променян със съгласието на двете страни.
Чл. 6. Общината изпраща в Държавната агенция за бежанците изготвения индивидуален интеграционен план заедно със споразумение за интеграция.
Чл. 7. (1) Споразумението за интеграция се сключва за срок една година между чужденеца с предоставено убежище или международна закрила в Република България и кмета на приемащата община или упълномощено от него длъжностно лице.
(2) В случай че чужденецът е придружен от членове на неговото семейство, които са на негова издръжка, се сключва едно общо споразумение за интеграция, като се изготвят отделни интеграционни планове за всяко пълнолетно лице от семейството.
(3) Срокът на споразумението за интеграция може да бъде удължен по предложение на кмета на общината със съгласието на чужденеца.
Чл. 8. (1) В споразумението за интеграция се определят правата и задълженията на чужденеца с предоставено убежище или международна закрила, както и правата и задълженията на кмета на общината.
(2) Споразумението за интеграция съдържа мерки за интеграция, като:
1. осигуряване на жилищно настаняване на лицата, получили закрила, и техните семейства;
2. записване в детска градина и държавно или общинско училище на деца, подлежащи на задължителна предучилищна и училищна подготовка;
3. провеждане на обучение по български език;
4. здравно осигуряване и обслужване;
5. професионално ориентиране и включване в обучение на възрастни;
6. включване в програми и мерки за заетост и обучение;
7. информиране за обявени свободни работни места.
(3) В споразумението за интеграция могат да бъдат включени и други дейности по инициатива на приемащата община.
(4) Информация за възможностите по ал. 2, т. 2 се предоставя на общината от Министерството на образованието и науката, по т. 4 – от съответната районна здравноосигурителна каса, а по т. 5, 6 и 7 – от съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта.
(5) Споразумението за интеграция се придружава от информационни материали в писмена форма, в които на разбираем за чужденеца език са обяснени произтичащите от споразумението за интеграция права и задължения, както и други права и задължения, произтичащи от българското законодателство.
Чл. 9. Държавната агенция за бежанците оказва съдействие за транспортирането на чужденеца и на членовете на неговото семейство до приемащата община.
Глава трета
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
Чл. 10. Кметът на общината или определено от него длъжностно лице:
1. организира приемането и жилищното настаняване на чужденеца и членовете на неговото семейство;
2. предоставя материална или финансова помощ за посрещане на основни битови нужди на чужденеца и членовете на неговото семейство съобразно индивидуалния интеграционен план;
3. оказва съдействие на чужденеца и членовете на неговото семейство за:
а) вписване в регистъра на населението;
б) подаване на заявление за издаване на български лични документи;
в) избор на личен лекар;
г) регистрация в дирекция „Бюро по труда“;
д) насочване към дирекция „Социално подпомагане“ при необходимост;
е) достъп до други административни услуги;
4. осигурява и контролира задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст;
5. заплаща здравни осигуровки за всяко лице, за което е сключено споразумение за интеграция, за периода до започване на работа, но не по-късно от срока на споразумението;
6. организира обучение по български език съобразно споразумението за интеграция и индивидуалния интеграционен план на чужденеца;
7. предоставя месечна помощ за деца, записани в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка, в размер, определен за българските деца в Закона за държавния бюджет за съответната година;
8. контролира изпълнението на споразумението за интеграция;
9. отчита изпълнението на дейностите, заложени в споразумението за интеграция и индивидуализирани в подписаното споразумение за интеграция и в изготвения индивидуален интеграционен план.
Чл. 11. (1) При изпълнение на споразумението за интеграция чужденецът се задължава:
1. да изпълнява задълженията си, предвидени за постигане на целите, заложени в индивидуалния интеграционен план;
2. да уведоми общината за настъпване на обстоятелства, които налагат промяна на индивидуалния интеграционен план;
3. да осигури посещаването на детска градина, съответно на училище, от непълнолетните членове на неговото семейство;
4. да ползва осигуреното му жилище с грижата на добър стопанин;
5. да приеме предложената му подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение на възрастни, както и в програми и проекти с интеграционна насоченост.
(2) Чужденецът има право да направи възражения пред общината за частично или пълно неизпълнение на дейност от споразумението за интеграция, за което общината уведомява Националното сдружение на общините в Република България.
Чл. 12. Органите на изпълнителната власт и кметът на общината осигуряват изпълнението на споразумението за интеграция съобразно законово определените им правомощия.
Чл. 13. (1) Международните и неправителствените организации могат да подпомагат органите на местната власт и чужденците с предоставено убежище или международна закрила при прилагането на споразумението за интеграция съгласно съответните им мандати и възможности.
(2) Международните и неправителствените организации могат да влизат в партньорство с органите на местната власт за прилагането на споразумението за интеграция.
Чл. 14. (1) Национално представителните организации на работодателите и Националната занаятчийска камара могат да подпомагат органите на местната власт и чужденците с предоставено убежище или международна закрила при прилагането на споразумението за интеграция.
(2) Национално представителните организации на работодателите и Националната занаятчийска камара могат да влизат в партньорство с органите на местната власт за прилагането на споразумението за интеграция.
Глава четвърта
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 15. (1) Споразумението за интеграция се прекратява:
1. при смърт на чужденеца;
2. по взаимно съгласие между общината и чужденеца;
3. когато чужденецът е осъден с влязла в сила присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода;
4. при отнемане или прекратяване на предоставената международна закрила с влязло в сила решение;
5. при настъпване на обстоятелства, които водят до невъзможност за изпълнението на заложените в споразумението дейности;
6. при неизпълнение на дейности от споразумението по вина на чужденеца или общината.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 споразумението продължава да се изпълнява по отношение на останалите членове на семейството на чужденеца по чл. 7, ал. 2.
Чл. 16. Споразумението за интеграция може да бъде прекратено едностранно от кмета на общината, когато чужденецът:
1. системно нарушава обществения ред;
2. не изпълнява задълженията по споразумението и мерките, заложени в индивидуалния интеграционен план;
3. откаже да приеме предложената му подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение на възрастни.
Чл. 17. При промяна на адресната си регистрация по настоящ адрес чужденецът има право еднократно по своя инициатива да сключи ново споразумение с друга община за срок, не по-голям от оставащото време за изпълнение на първото споразумение.
Глава пета
ФИНАНСИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ИНТЕГРАЦИЯ
Чл. 18. (1) Източниците на финансиране на мерки и дейности за интеграция са:
1. Европейски фондове, като Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, оперативни програми по Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионният фонд, Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и др.;
2. международни и чуждестранни финансови инструменти като Норвежкия финансов механизъм и др.;
3. международни институции и организации;
4. национално финансиране.
(2) Мерките и дейностите за интеграция на чужденци, получили международна закрила след преместване или презаселване, се финансират по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Средствата се предоставят целево от Отговорния орган по фонда – дирекция „Международни проекти“ на Министерството на вътрешните работи, на базата на сключено споразумение с Националното сдружение на общините в Република България.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. (1) Чужденец с предоставено убежище или статут на бежанец има правата и задълженията на български гражданин с изключение на:
1. правото да участва в избори за държавни и местни органи, в национални и местни референдуми, както и да участва в създаването и да членува в политически партии;
2. да заема длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство;
3. да бъде военнослужещ;
4. други ограничения, изрично предвидени със закон.
(2) Чужденец с предоставен хуманитарен статут има правата и задълженията на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в Република България.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 37а, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците.
§ 3. Чужденците с предоставено убежище или международна закрила в Република България след 1 януари 2014 г. могат да поискат сключване на споразумение за интеграция по реда на тази наредба, но не по-късно от три години след получаване на решението, с което се предоставя убежище или международна закрила.
6751

1 COMMENT

КОМЕНТИРАЙТЕ СВОБОДНО !