ЩЕ ИМА ЛИ ВЪЗМЕЗДИЕ ЗА ГЕРБАДЖИЙКИТЕ, които отнеха и продадоха българско дете в Ямбол по времето на управлението на Борисов и ПП ГЕРБ?

233
0

Уважаеми СОЦИАЛЕН Министър, ГЕОРГИ ГЬОКОВ, ЩЕ ИМА ЛИ ВЪЗМЕЗДИЕ ЗА ГЕРБАДЖИЙКИТЕ, които отнеха и продадоха българско дете в Ямбол по времето на управлението на Борисов и ПП ГЕРБ?

Дете
 дете

Подавам първия сигнал за продадено дете от социалните в Ямбол! Става въпрос за детето: Ж. З. И. с ЕГН : 17…….

Изоставено от родителите му дете, гледано от приемен родител от 15-дневна възраст, бива взето от нея, въпреки желанието и да го осинови и предадено за осиновяване на ромско семейство, определено от Комитета по СК. Към днешна дата след проверка от наша страна, имаме данни, че детето не е при осиновителите, а е изведено извън страната и предадено за осиновяване от чужденци.

 

Има данни, че осиновителите, определени за това дете от Съветът по осиновяване по чл. 94 от СК са само междинно семейство, а реалните осиновители са чужденци, а детето е вече жертва на незаконен трафик и може би и експлоатация.

Дете
Детето ж. З. И.

Въпросният съвет по осиновяване на дете в Ямбол се председателства от: директорът на РДСП-Ямбол

 
Уважаеми СОЦИАЛЕН Министър, ГЕОРГИ ГЬОКОВ, незнайно защо съветът по осиновяване на дете в Ямбол не е изпълнил задължението си по чл. 95, ал. 2 от СК и да определи за подходящ осиновяващ за детето лицето, което осъществява приемна грижа като приемно семейство от 15 –дневна възраст на детето до навършване на 2-годишна възраст.
В този случай беше определени осиновители от ромски произход, без постоянни доходи, живеещи в ромското гето на едно от старозагорските села.
И което е най-важното:
Днес имаме данни, че детето не се отглежда от определените осиновители!
Това дава достатъчно данни за съществуваща организирана престъпна група в ДСП-Ямбол за продажба на български деца, която използва заобикаляне на процедурата от раздел 5-ти, на глава „Осма“ от Семейния кодекс , а именно: „Особени правила при международно осиновяване“.
След като се набележи дете за осиновяване, то се вкарва в т.нар. „меню“, което се показва на потенциални осиновители-чужденци, които се набират чрез специализирани мрежи в интернет.

След като се сключи „сделката“ и се вземат определена парична сума от длъжностни лица, отговорни по осиновяването като аванс ( или 100% авансово) като възнаграждение за бъдещото осиновяване, което те трябва да уредят без „формалностите“ от специалните норми от чл. 110 и сл. от СК.

Уважаеми СОЦИАЛЕН Министър, ГЕОРГИ ГЬОКОВ, после се набелязват определени подставени или фиктивни осиновители, които знаят, че срещу определена сума трябва да осиновят детето и после да излязат на „екскурзия“ в чужбина с него, където да го предадат за осиновяване на договорения с длъжностните лица в ДСП осиновители-чужденци под юрисдикцията на чуждата държава.
Тези фиктивни осиновители се определят от съвета, даже, когато има друг по-подходящ осиновител, осъществявал приемна грижа като приемно семейство от 15 –дневна възраст на детето до навършване на 2-годишна възраст.
В последствие се дават дори суми на определените фиктивни осиновители (най-често безработни, аморални и от някое ромско гето) за да имат за разноски по делото, което те трябва да заведат в срок един месец от получаването на уведомлението, че са определени за осиновяващи.
В последствие след като съдът има социалния доклад на длъжностните лица, организиращи тази схема, той няма друг избор освен да потвърди осиновяването след като установи желанието на фиктивните осиновяващи.
А след самото осиновяване, или не се извършва никакъв последващ контрол, или се извършва формален такъв, като се издават едни протоколи за посещения, подписани от същите тези длъжностни лица, участващи в схемата, без да са извършени реално действията, които би трябвало да са закрепени в протокола!
Конкретно за този случай, нашата организация лично се занима с защита на правата на приемния родител, който гледаше въпросното дето от 15 дн. Възраст до 2г. възраст и който беше отхвърлен от съвета като осиновител.
Днес детето не живее с осиновителите си.
Моля да назначите независима проверка, защото ако такава бъде извършена от служителите на ДСП-Ямбол, които са назначени и покровителствани по времето на управленията на Бойко Борисов и ПП „ГЕРБ“, тя със сигурност ще установи формално несъществуващи в действителността обстоятелства и установените на хартия факти няма да отговарят на действителността!
 

Уважаеми СОЦИАЛЕН Министър, ГЕОРГИ ГЬОКОВ, отгледаното от приемната майка дете изведнъж бива изведено от семейството и предадено на семейство, живеещо в ромско гето. А нейните документи за осиновяване са спрени. Днес детето не живее с определените от длъжностните лица осиновители! Вероятно е изведено извън страната и предадено срещу възнаграждение за осиновяване на непроверени чужденци!

 

Въпроси, на които обществото чака отговор:

 

Как се продават български деца от социалните служби?

Как работи схемата и с чие покровителство върви?!
Стигат ли до партийните черни каси на ПП „ГЕРБ“ парите, взети под масата за продажба на отнети от социалните деца на непроверени чужденци чрез извеждането им в чужбина от определени от тях осиновители от някое гето ?

Колко пари са влезли от схемата за 11 години в черната каса на ПП „ГЕРБ“ и използвани ли са за купуване на гласове по време на избори?

 

Наши публикации в медиите по случая:

 
Аз, като председател на „Български Юридически Комитет- защита на гражданите с правни средства“ искам да ви известя за множество нарушения извършени от служителите на министерството по времето на кабинетите Борисов 1, Борисов 2 и Борисов 3,извършени от директори и длъжностни лица, назначени по времето на и с покровителството на ПП ГЕРБ.
Нашата организация се занимава от водене на БЕЗПЛАТНИ дела от името на бедни, но годни родители, чиито деца са отнети неоснователно по времето на управленията на ПП ГЕРБ.
Във връзка с благотворителната ни дейност по горното направление се натъкнахме на меко-казано брутални нарушения на закона, свързани с отнеманията на деца като накaзателна мярка към родителите на лична основа.
На продажба на български деца, изразяващо се със заобикаляне на закона за допускане на осиновяване на българчета от чужденци чрез подставени и определени от тях самите приемни родители от ромски произход, които после излизат в чужбина и се връщат без осиновеното дете.
На отнемане на новородено пеленаче направо от кувьоза.
За съществуването на „Меню“или „каталог“ със снимките на български деца, който се показва на чужденци-осиновители за да си изберат деца за осинoвяване.

Дирекциите, в които можем да говорим за установени такива престъпни практики от нашата организация и за които сочим доказателства по-надолу в сигнала са:

Дирекция “Социално подпомагане” Бургас и отдел “Закрила на детето” – Бургас
Дирекция “Социално подпомагане” Варна Бюро Аспарухово и отдел “Закрила на детето” – Варна – Бюро Аспарухово

Дирекция “Социално подпомагане” Ямбол и отдел “Закрила на детето” – Ямбол.

 
Целият сигнал е изпратен до министъра по пощата!
 

ПЕТЪР НИЗАМОВ

Председател на “Български Юридически Комитет”

Още по темата:

Previous articleМакедонците имат тракийски (пеонски) произход, а древните македони не са живели в дн. Северна Македония
Next articleВИДЕО: Коминтерна създава македонска нация
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации. Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“ Собственик и администратор на PetarNizamov.com : Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“ Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ ЕИК/Булстат : 205028308 Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18 Имейл: [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here