Home За мен – Петър Низамов Свободна Европа История на Сдружението Сдружение “Свободна Европа”

Сдружение “Свободна Европа”

Международната организация “Свободна Европа” (International association – Free Europe)

ЦЕЛИ
1. Да насърчава и допринася за ОПАЗВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ГРАНИЦА И ВЪНШНАТА ГРАНИЦА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТ НАРУШИТЕЛИ.
2. Да насърчава и допринася за борбата с вмешателствто на ЧУЖДИ ОРГАНИЗАЦИИ В РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА И ДЪРЖАВНАТА, ОБЩИНСКАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.
3. Да насърчава и допринася ЗА БОРБАТА С НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДАТЕЛСТВО ПОД ВСЯКАКВА ФОРМА.
4. Да насърчава и допринася ЗА БОРБАТА СРЕЩУ ПРОКАРВАНЕТО НА ЧУЖДА ВЪНШНА ПОЛИТИКА ЧРЕЗ ФИНАНСИРАНЕ С ГРАНТОВЕ В РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА И ДЪРЖАВНАТА, ОБЩИНСКАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.
5. Да насърчава и допринася ЗА БОРБАТА С ЗАМЯНАТА НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ, ЕЗИК И КУЛТУРА.
6. Да насърчава и допринася ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕМЕЙНИТЕ ЦЕННОСТИ.
7. Да насърчава и допринася ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ БИТ И КУЛТУРА.
8. Да насърчава и допринася ЗА ЗНАНИЕТО НА ПОДРАСТВАЩИТЕ НА ЗНАКОВИ БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИЦИ И ОСНОВНИ ДАТИ В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ.
9. Да насърчава и допринася за СПРАВЕДЛИВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И БОРБАТА С ЛОБИСТКИТЕ ЗАКОНИ.
10. Да насърчава и допринася ЗАКРИЛАТА НА ЖЕНАТА , МАЙКАТА И ДЕЦАТА.
11. Да насърчава и допринася ЗА ВЛИЗАНЕТО НА МЛАДИ, НЕОПЕТНЕНИ И ЧЕСТНИ МЛАДИ ХОРА В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА.
12. Да закриля, допринася и насърчава раждаемостта .
13. Да дава гласност и по този начин да се бори с неправедливостта в обществото.
14. Да насърчава и допринася за разкриването и наказването на престъпленията от преходите в страните преминали от планово стопанство към пазарна икономика.
15. Да насърчава и допринася за разкриването на явленията на преходите. В това число- ограбването на предприятията, банките, спестяванията на гражданите.
16. Да насърчава и допринася БОРБАТА С ПОГАЗВАНЕТО, УСМИВАНЕТО И ИНТЕРПРЕТИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАЗНИЦИ И ОСНОВНИТЕ ДАТИ В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ. КАКТО И БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ И ГЕРОИ ОТ ПЪРВОТО , ВТОРОТО И ТРЕТОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО, КАКТО И ОТ ЕПОХАТА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО.
17. Да насърчва и подпомага борбата със шуро-баджанащината.
18. Да създава творческа среда за съхраняване и развитие на социалната справедливост, демокрацията , свободата на словото, печата и убежденията, устойчивото развитие на страната, филантропията, доброволчеството, солидарността и лидерството;
19. Да работи за гражданското и патриотичното възпитание на подрастващите в честност, отговорност и родолюбие, като стимулира физическото, психическото, интелектуалното, културното и образователното им усъвършенстване и потенциал;
20. Предоставяне на закрила и защита на правата на децата, подрастващите и жените .