Home За мен – Петър Низамов Родословно Дърво на Петър Низамов Елена Низамова (Г-жа Найденова)

Елена Низамова (Г-жа Найденова)

Елена Найденова Низамова е една от най-известните и добри учителки в гр. Бургас.

Тя е начален педагог с над 40 годишен стаж.

Много нейни ученици са представяли България успешно в международни състезания по математика, литаратура и хуманитарните науки.

В резултат от нейните усилия , много ученици с вродени увреждания успяха да се спасят от преместване в помощни училища и успяха да завършат с нормалните деца въпреки тежки заболявания като “Синдром на Даун” и др.

Тя е известна с това, че поема най-тежките случаи и ги извежда до завършване на образованието им !