Собственик на взривилия се влак, който уби седем души, рани 28 и разруши 23 къщи, се оказа социално слабият кипърец Георгиус Георгиу. Същият е собственик и на най-големите ски концесионери в Пирин и Витоша, както и лицето, което стои зад 1.2 млрд. лв. кредити от ПИБ към десетки съмнителни офшорки. Разследванията ни /тук/ и /тук/ обаче бяха съвсем целенасочено пренебрегнати както от почти всички големи медии, а така също и от официалните и отговорни институции в изпълнителната и съдебната власт.   Това окончателно потвърди тясната криминална и корупционна обвързаност между банка, медийна империя, Съдебна власт и Правителство в България.Днес всичко, което още преди 9 месеца разкрихме и прогнозирахме се потвърждава напълно от развитието на трагедията в с. Хитрино и циничното възпрепятстване семействата на жертвите и пострадалите да получат своите справедливи и законни обезщетения. Редакцията разполага с официално изложение на адв. Николай Димитров. Адв. Димитров е упълномощен да представлява всички пострадали от катастрофата. Те са завели

Искове срещу виновниците за смъртта и съсипаните съдби за 10 млн.лв

За гарантирането на обезщетенията адв. Димитров е поискал обезпечителни мерки. Няколко съдебни състава в СГС са допуснали запори на вземанията на „Булмаркет“ от големите търговци с горива в България. Фирмите са предупредени, че ако се опитат да прикрият финансовите си отношения с „Булмаркет“, ще им бъде търсена имуществена отговорност и поискана цялостна проверка на дейността, която извършват на територията на Република България и Европейския съюз (ЕС). Изискана е и информация от НАП, която е длъжна да предостави данни за финансовото състояние и историята на цялата група „Булмаркет ДМ“. 

Установена е и свързаност на ПИБ (FIBANK) с „Булмаркет“, чрез офшорката „Бурунди Сървисис Лимитид“ и лицето Георгиус Георгиу. Кипърецът е сред призованите като свидетел по делата за обезщетенията. Според актуалните документи от българския и кипърския търговски регистър „Булмаркет“ е 60% собственост на кипърския безработен Георгиус Георгиу. Преди време чрез Legnano Enterprises, той е притежавал и 8% от ПИБ, които продал на Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.

Безработният кипърец (чуй записа тук), се явява и най-едрият чуждестранен инвеститор в България и държи собственост за над 1,2 милиарда лева, придобита с кредити от ПИБ. Голяма част от тези кредити са необезпечени и невъзвръщаеми, както сочат доклади на БНБ, потвърдени и от прокуратурата.

– Не знам какво да ви кажа. Кои компании? Не разбирам за какво говорите – отговаряше той на въпросите за неговите фирми в България.

Групата „Булмаркет“ е фактически филиал на ПИБ, показа наше разследване. Станко Станков, който се представяше в медиите като собственик на „Булмаркет“, но не може да го докаже с документи, беше засечен от наш екип пред централата на банката веднага след взрива. Защо е била тази паническа реакция за инструкции в банката. Действителният отговорник за дейността на ЖП превозите обаче Стефан Иванов беше скрит от очите на обществеността и нито една българска медия не направи дори опит да се свърже с него поне за елементарно обяснение. Очевидно подставено лице, Стефан Иванов до ден днешен се крие и от жертвите, за да не им изплати законното обезщетение.

Фирмата-майка „Булмаркет ДМ“ има над 106 млн. лева кредити към ПИБ. Освен това тя е била в тесни бизнес отношения с фантомната „Ви Ем Корпорейшън“, която измами румънската държава с 26 милиона евро, показа нашето разследване.

Адвокатът на пострадалите в Хитрино:

Кантората ни бе принудена да разшири и засили обхвата на обезпечителните мерки, които имат за цел да подсигурят реалното изплащане на обезщетения от единия от ответниците  “БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО” ЕООД след приключване на делата за обезщетение на пострадалите от взрива в Хитрино.

След като в проведеното предварително обезпечение на исковете на пострадалите стана видно, че “БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО” ЕООД е изчистила своите валутни наличности по сметките си в банките в страната, поискахме нови обезпечителни мерки.

Същите са наложени спрямо  основните участници в бизнеса с горива в България, а именно :

“ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД,

“ОМВ БЪЛГАРИЯ” ООД,

„ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ“ АД,

“ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД,

„РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД,

“ЕКО – БЪЛГАРИЯ” ЕАД,

“САКСА“ ООД,

„ИНСА ОЙЛ“ ООД, ЕИК 115624227,

„ПОЛИСАН“ АД, ЕИК 117693631,

„БУЛ МАКС ГАЗ“ ООД, ЕИК 131102424,

„СКОРПИОН ШИПИНГ“ ООД,

както и спрямо другите дружества от гравитиращи и част от  групата на Булмаркет, за които имаме данни, че “Булмаркет Рейл Карго” ЕООД е в сложни и комплексни финансови взаимоотношения, а именно :

„БУЛМАРКЕТ ШИПИНГ“ ЕООД, ЕИК 110050376,

„БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД,

„БУЛМАРКЕТ ДМ“ ООД, ЕИК: 124077052,

“АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД.

Мерките спрямо гореизброените дружества се изразяват в запор на финансовите вземания, които има “Булмаркет рейл Карго’’ ЕООД по сключени договори и анекси към тях през 2015, 2016, 2017 година, имащи за предмет извършване чрез железопътен превоз от страна на “БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО” ЕООД, ЕИК 203336022  на течни, твърди и газообразни горива на гореописаните дружества.

До всички тези трети лица бяха изпратени писма, в това число и до централите в чужбина на “ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, “ОМВ БЪЛГАРИЯ” ООД, “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, “ЕКО – БЪЛГАРИЯ” ЕАД, в които бяха надлежно уведомени и предупредени, че ако извършат  каквито и да било търговски сделки, имащи за цел да преустановят или прикрият техни финансово-икономически отношения, ще доведат до основание да потърсим от тях не само имуществена отговорност, но и цялостна проверка на дейността, която извършват на територията на Република България и Европейския съюз (ЕС).

В подкрепа на допуснатите мерки “запор на вземанията” и тяхната резултатност, след издаване на нужните удостоверения от съда, поискахме от Национална Агенция за приходите да ни даде информация относно финансовото състояние и история на ответниците „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД и “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД, ЕИК: 124077052, като такива ще бъдат поискани и спрямо цялата група от интереси на “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД.

Отделно от това, съдът, след наше искане, допусна обезпечителна мярка, изразяваща се в запор на пари и ценности на „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД в каса на банка,  в гр. Русе, която банка е един от основните кредитори на  „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД и “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД и се явява свързано с тях лице посредством “БОРУНДИ СЪРВИСИС ЛИМИТИД” и лицето ГЕОРГИУС ГЕОРГИУ.

Същата тази банка не изпълни предходни разпореждания на Частния съдебен изпълнител и не отговори какви са авоарите по сметките на „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД.

Тъй като твръдим, че събитието е настъпило поради неправомерното поведение на машинистите, намиращи се в трудово правоотношение с ответника „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД – дружество, пряко под контрола на другия ответник “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД, както и поради неизпълнение на задължения на служители на ответниците – “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД и „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД, за съвместно обезпечаване на безопасността на осъществявания от „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД процесен превоз, и отчитайки, че открито в публичното пространство се афишира (последният пример за което е изложеното отответникачрез управителя гн Станко Станков в предаването „Тази сурин“ по БТВ от10.07.2017 гвидимо на следният линк – http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/shte-ima-li-obezshtetenija-za-koshmara-kojto-prezhivjaha-horata-v-hitrino.html), че „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД оперира, чрез „Булмаркет ДМ“ ООД, поради структурата на бизнеса, още преди процесният инцидент, сме поискали от съда да бъдат призовани като свидетели :

    • МОМЧИЛ ТОДОРОВ АРНАУДОВ, в качеството му на управител на дружеството, което е съдружник в “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД, а именно – “Вектра консулт” ЕООД, ЕИК: 130980173, с адрес за призоваване – седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. София, п.к. 1000, ул. “Любен Каравелов” № 4;
    • ГЕОРГИУС ГЕОРГИУ, в качеството му на управител и собственик на капитала на дружеството, което е едноличен собственик на капитала на “Вектра консулт” ЕООД, а именно – “БОРУНДИ СЪРВИСИС ЛИМИТИД”, чуждестранно юридическо лице с идент. № 127526, с адрес за призоваване – Република Кипър, гр. Никозия, ул. “Михалакопоулу” № 12, етаж 4, офис № 401.
    • СТЕФАН МАРИНОВ ИВАНОВ, в качеството му на управител на „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД, ЕИК: 203336022, с адрес за призоваване – седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Русе, п.к. 7000, бул. “Тутракан” № 11, офис-център “Булмаркет”, ет. 4, офис № 404;
    • СТАНКО ДОБРЕВ СТАНКОВ, в качеството му на управител на “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД, ЕИК: 124077052, с адрес за призоваване – седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. Русе, п.к. 7003, бул. “Тутракан” № 11;

Същите ще дадат показания относно структурата на бизнеза на “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД и „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД.

Същевременно бяха изготвени всички експертизи по наказателното производство и всяка една по категоричен и несъмнен начин доказва, че основна и единствена причина за настъпилото събитие е само и единствено високата скорост на влаковата композиция. От 17.07.2017г. са изготвени и постановленията за привличане като обвиняеми на двамата машинисти.