Петър Низамов – Тренировка за крака за мъже и жени, за напреднали и начинаещи

623
1

Поради интереса в социалните мрежи, публикувам тренировъчният ми режим, защото не мога да отговарям на всеки поотделно. 

Всеки може да се обърне към мен за съвет (БЕЗПЛАТЕН) относно тренировки , диети и режим за физическа подготовка. Тренировките са тежки, но ефективни. Аз залагам на тежките тренировки, а не на стимулантите срещу които съм и винаги ще съм !  Спортитите, които са тренирали по този начин лесно преодоляват застоят, който е основен враг на прогреса.

Започваме с тренировката за КРАКА. Най-големите мускулни групи – крадрицепс , глутеус, бедрен бицепс и прасец, вкл. и шивашки мускул и други по-малки мускули на краката – повдигачи настрани, събиращи мускули и т.н.

ЗА жени и мъже

1/ Крака

Отнето норвежко дете: Опитваха да ми промият мозъка в четири различни приемни семейства за седем години

а/ За маса :

( почивка между сериите – 120-180 сек. )

 • ЗА начинаещи

 

 1. Пълен клек – 4 серии – 10-12, 6-8 и 2 серии х 20 повт.
 2. Хакен клек – 3 серии ( 2 х 6-8 повт. , 1 х 20 повт.)
 3. Лег преса с двата крака – 3 серии ( 2 х 6-8 повт. , 1 х 20 повт. )
 4. Напади напред – 3 серии х 10-12 повт.
 5. Разгъване на краката – 2 серии ( 1 х 10-12 повт. , 1 х 25-40 повт. )
 6. Мъртва тяга с изпънати крака – 3 серии х 25 повт.
 7. Сгъване на краката от лег – 3 серии х 6, 10, 15 повт.
 8. Сгъване на краката прав/седнал – 2 серии ( 1 х 10-12 повт. , 1 х 25-40 повт. )
 9. Повдигане на пръсти за прасец прав – 4 серии х 10 , 10, 15, 20 повт.
 10. Повдигане на пръсти за прасец от наведено положение ( магарешкото) – 3 серии х 20 повт.
 11. Повдигане на пръсти за прасец от сед – 3 серии х 20 повт.

 • За напреднали

 • За ефективност при напреднали само тренировката за маса се редува в следния период – 3 седмици – разделна
 • 2 седмици – кръгова

Кръгова за маса  : 3 кръга – 2 ПЪТИ СЕДМИЧНО

 

 • Пълен клек с щанга зад врата – 6 повт.
 • Половин клек с щанга зад врата – 6 повт.
 • Мъртва тяга (Класическата) –6 повт.
 • Хакен клек на машина – 6 повт.
 • Сгъване на краката от лег – 6 повт.
 • Лег преса – 6 повт.
 • Сгъване на краката прав – 6 повт.
 • Напади с щанга (Вървене напред) – 6 повт.
 • Напади с щанга (Вървене назад) – 6 повт.
 • Разгъване на краката – 6 повт.
 • Повдигане на краката встрани – 6 повт.
 • Повдигане на краката назад –6 повт.
 • От легнало положение с щанга на корема – 6 повт.
 • Събиране на краката – 6 повт.
 • Мъртва тяга с изпънати крака , стъпил върху два диска –6 повт.
 • Повдигане на пръсти за прасец прав – 10 повт.
 • Повдигане на пръсти за прасец от наведено положение ( магарешкото) – 10 повт.
 • Повдигане на пръсти за прасец от сед – 10 повт.

 

Разделна тренировка за маса – 1 ПЪТ / СЕДМИЧНО

 1. Пълен клек – 8 серии – 8-10 , 6-8 , 4-5, 2-3, 2-3 повт. и 3 серии х 20 повт.
 2. Клек с щанга отпред – 3 серии х 6-8, 10-12, 15 повт.
 3. Хакен клек – 3 серии х 8-10 повт.
 4. Лег преса с единия крак – 2 серии х 10-15 повт.
 5. Лег преса с двата крака – 2 серии х 8-10 повт.
 6. Напади напред – 2 серии х 10-15 повт.
 7. Напади назад – 2 серии х 10-15 повт.
 8. Разгъване на краката – 3 серии ( 2 х 10-15 повт. , 1 х 25-40 повт. )
 9. От легнало положение с щанга на корема – 2 серии х 10-12 повт.
 10. Мъртва тяга с изпънати крака – 4 серии х 10-15 повт.
 11. Сгъване на краката от лег – 3 серии х 6-8, 10-12, 15 повт.
 12. Сгъване на краката прав – 3 серии ( 2 х 10-15 повт. , 1 х 25-40 повт. )
 13. Повдигане на пръсти за прасец прав – 5 серии х 8-10, 8-10, 15, 15, 20 повт.
 14. Повдигане на пръсти за прасец от наведено положение ( магарешкото) – 4 серии х 20 повт.
 15. Повдигане на пръсти за прасец от сед – 4 серии х 20 повт.

 

Петър Низамов и БЮК се заемат с отнетото БЪЛГАРЧЕ в Швеция

б/ За релеф :

( почивка между упражненията – 90-120 сек. , между сериите – 30-90 секунди., между суперсериите – 60-90 сек. , между кръговете 60-120 сек. )

 

Тежестите са са такива, с които достигате до отказ в указания диапазон от повторения.

При кръговите тренировки, тежестта е 80-85% от тази , с която правите указаните повторения, когато сте свеж.

 

Форсирани повторения ( с помощ, с доповдигане от друг ) – при основните упражнения , в най-тежките серии ( с най-голяма тежест) – Пълен клек , сгъване на краката от лег…

Петър Низамов : Основните точки в програмата ми като НЕЗАВИСИМ общински съветник в община Бургас.

РАЗДЕЛНА ТРЕНИРОВКА ЗА РЕЛЕФ  :

 • За начинаещи :

  • Пълен клек – 4 серии ( 3 х 15 повт. ; 1 х 25-40 повт.)
  • Хакен клек – 3 серии х 15 повт.
  • Лег преса с двата крака – 3 серии х 15 повт.
  • Напади напред – 2 серии х 15-20 повт.
  • Разгъване на краката – 3 серии ( 2 х 15-20 повт. , 1 х 25-40 повт. )
  • Мъртва тяга с изпънати крака – 3 серии х 25 повт.
  • Сгъване на краката от лег – 3 серии х 15 повт.
  • Сгъване на краката прав – 3 серии ( 2 х 15-20 повт. , 1 х 25-40 повт. )
  • Повдигане на пръсти за прасец прав – 4 серии х 15-20 повт.
  • Повдигане на пръсти за прасец от наведено положение ( магарешкото) – 3 серии х 25-40 повт.
  • Повдигане на пръсти за прасец от сед – 3 серии х 25-40 повт.

 

 • ЗА Напреднали :

Период 1   (1-2 СЕДМИЦИ)

Петър Низамов : В Бургас трябва да се забрани всякакъв хазарт на по-малко от 1000 метра от училище

 1. Пълен клек – 8 серии – 4 х 8-10 повт. , 3 серии х 20 повт. , 1 х 25-40 повт.
 2. Мъртва тяга с изпънати крака – 4 серии – 3 х 10-15 повт. , 1 х 25-40 повт.
 3. Суперсерии – 2 серии
 • Напади напред – 2 серии х 10-15 повт.
 • Напади назад – 2 серии х 10-15 повт.
 1. Суперсерии – 3 серии
 • Лег преса с двата крака – 3 серии х 10-15 повт.
 • Сгъване на краката от лег – 3 серии х 10-15 повт.
 1. Суперсерии- 3 серии
 • Хакен клек – 3 серии х 8-10 повт.
 • Сгъване на краката прав – 3 серии ( 2 х 10-15 повт. , 1 х 25-40 повт. )
 • Разгъване на краката – 3 серии ( 2 х 10-15 повт. , 1 х 25-40 повт. )
 1. Хиперсерии – 2 серии
 • Повдигане на краката встрани – 2 х 10-15 повт.
 • Повдигане на краката напред – 2 х 10-15 повт.
 • Събиране на краката – 2 х 10-15 повт.
 1. Суперсерии – 2 серии
 • От легнало положение с щанга на корема – 2 серии х 10-12 повт.
 • Повдигане на краката назад – 2 серии х 15-20 повт.

 

 1. Три сет за прасец – 4 серии
 • Повдигане на пръсти за прасец прав – 4 серии х 10-12, 10-12, 15, 20, 25-40 повт.
 • Повдигане на пръсти за прасец от наведено положение ( магарешкото) – 4 серии – 3 х 20 повт. , 1 х 25-40
 • Повдигане на пръсти за прасец от сед – 4 серии – 3 х 20 повт. , 1 х 25-40

 

Период 2   (3-4 СЕДМИЦИ)

 1. Пълен клек – 8 серии – 4 х 8-10 повт. , 3 серии х 20 повт. , 1 х 25-40 повт.
 2. Хиперсерии за квадрицепс – 3 серии
 • Напади напред – 3 серии х 10-15 повт.
 • Напади назад – 3 серии х 10-15 повт.
 • Лег преса с двата крака – 3 серии х 8-10 повт.
 • Хакен клек – 3 серии х 8-10 повт.
 • Разгъване на краката – 3 серии ( 2 х 10-15 повт. , 1 х 25-40 повт. )
 1. Три сет за задна част на бедрото – 4 серии
 • Мъртва тяга с изпънати крака – 4 серии – 3 х 10-15 повт. , 1 х 25-40 повт.
 • Сгъване на краката от лег – 4 серии х 10-15 повт.
 • Сгъване на краката прав – 4 серии ( 3 х 10-15 повт. , 1 х 25-40 повт. )
 1. Хиперсерии – 2 серии
 • От легнало положение с щанга на корема – 2 серии х 10-12 повт.
 • Повдигане на краката назад – 2 х 10-15 повт.
 • Повдигане на краката встрани – 2 х 10-15 повт.
 • Повдигане на краката напред – 2 х 10-15 повт.
 • Събиране на краката – 2 х 10-15 повт.
 1. Три сет за прасец – 4 серии
 • Повдигане на пръсти за прасец прав – 4 серии х 10-12, 10-12, 15, 20, 25-40 повт.
 • Повдигане на пръсти за прасец от наведено положение ( магарешкото) – 4 серии – 3 х 20 повт. , 1 х 25-40
 • Повдигане на пръсти за прасец от сед – 4 серии – 3 х 20 повт. , 1 х 25-40

 

 

Социалните обявиха Петър Низамов за враг на Народа защото печели делата за връщане на отнети деца от тях

Период 3   (5-8 СЕДМИЦИ)

Кръгова за маса  : 3 кръга – 2 ПЪТИ СЕДМИЧНО

 

 

 • Пълен клек с щанга зад врата – 10 повт.
 • Половин клек с щанга зад врата – 10 повт.
 • Мъртва тяга (Класическата) – 10 повт.
 • Хакен клек на машина – 10 повт.
 • Сгъване на краката от лег – 10 повт.
 • Лег преса – 10 повт.
 • Сгъване на краката прав/седнал – 10 повт.
 • Напади с щанга (Вървене напред) – 10 повт.
 • Напади с щанга (Вървене назад) – 10 повт.
 • Разгъване на краката – 10 повт.
 • Повдигане на краката встрани – 10 повт.
 • Повдигане на краката назад – 10 повт.
 • От легнало положение с щанга на корема – 10 повт.
 • Събиране на краката – 10 повт.
 • Мъртва тяга с изпънати крака , стъпил върху два диска – 10 повт.
 • Повдигане на пръсти за прасец прав – 20 повт.
 • Повдигане на пръсти за прасец от наведено положение ( магарешкото) – 20 повт.
 • Повдигане на пръсти за прасец от сед – 20 повт.

 

 

Петър Низамов : Боксов клуб Черноморец Победа заслужава да получи собствеността върху залата на стадиона

 

 

Специализация за крака :

 

 

Специализацията за крака , означава да се даде приоритет на дадена мускулна група, която изостава. Такъв период на концентриране на усилията са с продължителност от 4-8 седмици, след което се преминава към нормалана тренировка на всички мускулни групи.  Краката при специализация да се тренират поне три пъти седмично като тренировката е опростена. В други два дни от седмицата тренирате останалата част от тялото с по едно упражнение – за големите мускулни групи ( гърди, гръб, крака) 4 серии по 6-8 повт.  , за малките – 3 серии по 6-8 повт.

 

Ако желаете, АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE – “Кръгови тренировки-Петър Низамов” на :

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCG_WGusrwyi1FDUIIDanAwQ

 

 

Харесайте ни във фейсбук :

 

 

https://www.facebook.com/CircleTraining.PetarNizamov

 

 

Присъединете се в нашата ФейсБук Група:

 

 

https://www.facebook.com/groups/PetarNizamov/

 

 

Последвайте ни в Инстаграм :

 

 

https://www.instagram.com/circuit_training_petar_nizamov/

 

 

Последвайте ни в Туитър :

 

 

https://twitter.com/NizamovWorkOut

 

 

Имейл :

 

 

[email protected]

 

 

Петър Низамов – личен профил във ФБ :

 

 

https://www.facebook.com/PetarKonstantinovNizamov

 

 

Петър Низамов – страница във ФБ :

 

 

https://www.facebook.com/PetarNizamovNews/

 

 

Канал във VBOX7 :

 

 

https://www.vbox7.com/user:d6264976b6

 

Отворете файла

ТУК

за да видите упражненията в картинки.

Previous articleОтнето норвежко дете: Опитваха да ми промият мозъка в четири различни приемни семейства за седем години
Next articleРАЗВИТИЕТО ПО СЛУЧАЯ НА ОТНЕТИТЕ ТРИ ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНИТЕ РАЗБОЙНИЦИ В СЕЛО БАЛША ДО СОФИЯ
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации. Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“ Собственик и администратор на PetarNizamov.com : Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“ Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ ЕИК/Булстат : 205028308 Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18 Имейл: [email protected]

1 COMMENT

КОМЕНТИРАЙТЕ СВОБОДНО !