Научни Статии

НАУЧНИ СТАТИИ

Петър Низамов

Много често преподавателите и научните Ви ръководители Ви препоръчват да използвате научна литератураНо какво представлява научната литература?

В този сайт можете да намерите моите научни трудове в областта на правото, политиката и историята на България и Света.

Научните статии се публикуват в списания и материали от конференции с рецензирани материали, т. е. такива, които минават през  строг процес на оценка/рецензиранепреди да бъдат приети за публикуване. Следователно,названието за научни статии се използва за рецензирани материали.  Тези статии имат специфична структура и целта им е да публикуват принос в науката.  В научните списания няма рекламна и търговска информация.
Затоваако възнамерявате да пишете научна статия или книга по определена тема, Вие използвате натрупаните научни изследвания  до този момент.  Логично е да се позовете на достоверни,  надеждни и точни източнициИ ето няколко важни въпроси, които следва да си зададете:
  1. Кой е написал публикацията? Важно е да научите повече за автора. Дали това е журналист или е учен, който е изследвал темата в продължение на години. Има ли причина да вярвате, че този човек знае много по темата? А ако статията няма автор? Ще се доверите ли на такава информация?
  2. Кой е редактор? Всеки може да постави името си в уеб страница като редактор.  Но какви са неговите пълномощия? Дали е човек,  който форматира текста и отсява спама или е част от групата от експерти в предметната област, които  оценяват изследването дали е вярно и логично написано?
  3. Кой чете статията? Академично писане е трудно за четене;  то изисква да имате познания по темата и да разсъждавате. Популярните публикации са предназначени да се четат от всеки, независимо от неговите познания.  Друг съществен въпрос  е къде откривате публикацията: дали в списание, което само специалистите четат или в уебсайт с разширение .com?
  4. Защо е написана публикацията? Дали за да се продадат повече копия на списанието или тя цели да информира за напредък в науката?
Други въпроси, които можете да си зададете, ако все още не сте сигурни за източниците си са:
  1. Актуална/остаряла ли е информацията?
  2. Авторът цитира ли източниците си?
  3. Колко е дълга статията?
  4. Дали е структурирана (с резюме, въведение, изложение, заключение, библиография)?
  5. Изображенията  в  текста  просто привличат  вниманието или онагледяват научна информация?