март 3, 2022

Двете ер-ови букви – Ъ и ь – са уникално присъствие в българската азбука

Двете ер-ови букви – Ъ и ь – са уникално присъствие в българската азбука. Ъ е гласна и придава твърдост, категоричност в звученето на българската азбука и език, а “малкият ер” – ь – има точно обратната роля: да смекчава, […]