Home За мен – Петър Низамов Родословно Дърво на Петър Низамов

Родословно Дърво на Петър Низамов

Родословно Дърво на Петър Низамов

Родословно Дърво на Петър Низамов по бащина линия: 

Баща на Петър Низамов- Константин Пенев Низамов – синдикалист ( Коце Низамов)         

Дядо на Петър Низамов – Иван Джелобеев – офицер в царската армия на Цар Борис III – осъден на смърт и убит от БЕЗнародния съд.

Баба на Петър Низамов – Петя Низамова  – известна музикална учителка в Бургас. Една от основателките на филхармонията в Бургас.

Пра-дядо на Петър Низамов – Коце Низамов – първият книжар в Бургас, давал безплатни уроци на неграмотните преди 44-та година. Осъден и въдворен в концентрационен лагер Скравена, където е убит.

Петър низамов
Коце низамов

Пра-прадядо на Петър Низамов – Поп Георги Стоянов Джелебов –  апостол за духовно освобождаване на българите в Странджа . Убит по време на Национално-Освободителните борби и Движението за Независима Българска църква. Чел пръв след Иларион Макариополски молитва без да спомене патриарха.

Петър низамов

Родословно Дърво на Петър Низамов по майчина линия:

Майка – Елена Найденова Низамова – известна начална учителка в Бургас (Госпожа Найденова)

Леля – Мария Инджова – начална учителка в ОУ “Св. Климент Охридски” – гр. Бургас.

Пра-дядо – Киряк – Боримечката- пехливанин , борец с мечки.

 

Интервю на Петър Низамов:

В медиите си известен като патриот и създател на „Цивилните отряди за защита на жените и вярата“. Какво обаче не знаем за Петър Низамов?

Аз съм на 31 години и завършвам специалност „Право“ в БСУ и с амбиции да продължа образованието си към научна степен „доктор“.

Създател съм на „Цивилните отряди за защита на жените и вятата“, чрез които се занимаваме с превенция на престъпления извършени от групи хора в големите градове и престъпления срещу границата.

Създател съм и на Неправителствената организация (НПО) – „БЮК – Български юридически комитет – защита на българщината с правни средства“. Това е правозащитна организация, която ще защитава правата на българите, които се явяват незащитени в собствената си държава от произвол и несправедливости. Ние вече извършваме дейност. Например майката от Сливен, на която социалните отнеха трите деца, вече се ползва от нашата безплатна и безвъзмездна защита в съда. Занимаваме се с дарителски акции за подпомагане на въпросните маргинали.

От какво семейство произхождаш?

Аз съм роден на 11 септември 1985 г. и може би има символика в това. Произходът на фамилията ми „Низамов“ има своята историческа предистория.

Баща ми Константин Низамов е виден синдикалист на ГМК „Подкрепа“ Бургас, станал известен с изравняването на заплатите по изравнена крива на всички служители с директорите и главния счетоводител в „Петрол“ Бургас. Слави се с честност в Бургас. Майка ми е пенсионирана учителка от централното училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Бургас.

Прадядо ми Коце Низамов (снимка 1 и 2), който е бил единственият книжар в Бургас по онова време на Цар Борис III. Той е бил управник на Одрин през 1912 г., когато е бил превзет от Българската армия през Първата балканска война. Защото е бил от чист български род, той е бил женен за една от петте дъщери на свещеник Георги Стоянов Джелебов – Цвета Стоянова, негова прабаба.

Прадядото на неговия прадядо – Иван Стратиев е бил обявен за помощник на хайдушка чета в Странджа през 18 век и е бил арестуван от трима „низами“ – войници от редовната войска на Османската империя. С помощта на свои съселяни, той е успял да се измъкне от ареста на турците и е убил двама от „низамите“. Оттам идва и фамилията на прадядото – Коце Низамов.

Коце Низамов е единственият книжар, открил безплатно неделно училище за неграмотни и малограмотни в Бургас. Записванията на желающите да посещават неделното училище са ставали при помощник-библиотекаря на общинската библиотека. Курсът е бил безплатен. Записванията в признатия от държавата шестмесечен вечерен търговски курс продължават са се извършвали само в книжарницата на г. Коце Низамов.

Моят прапрадядо – свещеник Георги Стоянов Джелебов ( снимките 3, 4, 5, 6) е бил убит като борец за Църковна независимост и дарил мястото за днешния храм и едноименното училище в гр. Бургас „Св. Св. Кирил и Методий“.

Днес има паметник на поп Георги в центъра на Бургас и се счита за най-видният революционер в цялата Бургаска област по време на турското робство. За него се говори, че единствен се е срещал с наместника на Левски от Бургаско. Той е първият поп в България, чел молитва без да спомене гръцкия патриарх, след което започва и учредяването на независимата Българска църква.

Можете да прочетете повече за свещеник Георги Стоянов Джелебов в „Да положиш душата си за народа. Български свещенослужители, участници в освободителното движение на Одринско (1895–1913)“

Разкажи повече за т.нар. „Цивилните отряди за защита на жените и вярата“ – доколко се разрастват и считате ли ги за успешни до този момент?

Развиваме се добре. Много хора се включват. Имаме патрули в София, Пловдив и Бургас, както и на границата. Ще се пазим сами щом полицията на Бойко не ни пази.

Защо е важно да сме патриоти и какво за теб означава патриотизмът? 

Аз не съм дори патриот, аз съм разочарован демократ и предаден и ядосан баща на дъщеря.