Home За мен – Петър Низамов БЮК – Български Юридически Комитет

БЮК – Български Юридически Комитет

БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства

Социални бюк - български юридически комитет 41716507 850068528663155 1818186572680396800 n социални бюк - "български юридически комитет - защита на гражданите с правни средства” се занимава с водене на дела за отнети от социални деца петър низамов социални

Ако желаете можете да харесате страницта на БЮК във Фейсбук ТУК 

 Социални бюк - български юридически комитет 14606373 360604247609588 3193470209230602300 n социални бюк - "български юридически комитет - защита на гражданите с правни средства” се занимава с водене на дела за отнети от социални деца петър низамов социални

ЗАЩИТАТА НА МАЙКИТЕ И ДЕЦАТА ОТ ГЕНОЦИДА НА СОЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ е кауза на “БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства”

Социални бюк - български юридически комитет 77076671 2131046513869329 4801628975702999040 o социални бюк - "български юридически комитет - защита на гражданите с правни средства” се занимава с водене на дела за отнети от социални деца петър низамов социални

Петър Низамов: Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА “Закрила на детето” е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск.
Избягват една опасност като излагат децата на сто други.
Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори.
Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление.
Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици.
На PetarNizamov.com

 можете да научите за дейността ни по  връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и  да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.
 ☝️ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. 👩‍👦‍👦
 👊 Против “Джендър” образованието в училищата .
 Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! 👩‍👦‍👦
 🤜 Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/


 🤛 Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители.
 👨‍🎓 Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата.
 Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите.
 Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции.
 Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – “РОДИНА” срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели.
 Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха.
 🦸‍♂️ Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции.
 🦸‍♂️ Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия.
 🦸‍♂️ Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др.
 Знаете за поодкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа.
Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците !
Петър Низамов
Председател на “Български юридически комитет”
Председател на “Свободна Европа”
Председател на “Evropský štít – Česká republika”

УСТАВ
на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Сдружение “БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства”, наричано по-долу за краткост Сдружението, е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за Юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
1.1. Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.
1.2. Сдружението ще извършва дейност в обществена полза.
НАИМЕНОВАНИЕ
2. Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието Сдружение “БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства”.
2.1. Наименованието на Сдружението се изписва с латински букви както следва: Association “BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means”.
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
3. Седалището и адресът на управление на Сдружението са в: гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Гладстон“ №18.
ЦЕЛИ
4. Целите на Сдружението са както следва:
1. Защита правата на децата, майките, хората с увреждания, лицата, станали жертва на домашно насилие, както и на лицата, станали обект на дискриминация;
2. Участие в създаването на инициативи за превенция на престъпността;
3. Да насърчава и допринася за ОПАЗВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ГРАНИЦА И ВЪНШНАТА ГРАНИЦА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТ НАРУШИТЕЛИ.
4. Да насърчава и допринася за борбата с вмешателствто на ЧУЖДИ ОРГАНИЗАЦИИ В РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА И ДЪРЖАВНАТА, ОБЩИНСКАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.
5. Да насърчава и допринася ЗА БОРБАТА С НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДАТЕЛСТВО ПОД ВСЯКАКВА ФОРМА.
6. Да насърчава и допринася ЗА БОРБАТА СРЕЩУ ПРОКАРВАНЕТО НА ЧУЖДА ВЪНШНА ПОЛИТИКА ЧРЕЗ ФИНАНСИРАНЕ С ГРАНТОВЕ В РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА И ДЪРЖАВНАТА, ОБЩИНСКАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.
7. Да насърчава и допринася ЗА БОРБАТА С ЗАМЯНАТА НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ, ЕЗИК И КУЛТУРА.
8. Да насърчава и допринася ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕМЕЙНИТЕ ЦЕННОСТИ.
9. Да насърчава и допринася ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ БИТ И КУЛТУРА.
10. Да насърчава и допринася ЗА ЗНАНИЕТО НА ПОДРАСТВАЩИТЕ НА ЗНАКОВИ БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИЦИ И ОСНОВНИ ДАТИ В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ.
11. Да насърчава и допринася за СПРАВЕДЛИВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И БОРБАТА С ЛОБИСТКИТЕ ЗАКОНИ.
12. Да насърчава и допринася ЗАКРИЛАТА НА ЖЕНАТА , МАЙКАТА И ДЕЦАТА.
13. Да насърчава и допринася ЗА ВЛИЗАНЕТО НА МЛАДИ, НЕОПЕТНЕНИ И ЧЕСТНИ МЛАДИ ХОРА В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА.
14. Да закриля, допринася и насърчава раждаемостта .
15. Да дава гласност и по този начин да се бори с неправедливостта в обществото.
16. Да насърчава и допринася за разкриването и наказването на престъпленията от преходите в страните преминали от планово стопанство към пазарна икономика.
17. Да насърчава и допринася за разкриването на явленията на преходите. В това число- ограбването на предприятията, банките, спестяванията на гражданите.
18. Да насърчава и допринася БОРБАТА С ПОГАЗВАНЕТО, УСМИВАНЕТО И ИНТЕРПРЕТИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАЗНИЦИ И ОСНОВНИТЕ ДАТИ В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ. КАКТО И БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ И ГЕРОИ ОТ ПЪРВОТО , ВТОРОТО И ТРЕТОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО, КАКТО И ОТ ЕПОХАТА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО.
19. Да насърчва и подпомага борбата със шуро-баджанащината.
20. Създаване на творческа среда за съхраняване и развитие на социалната справедливост, демокрацията , свободата на словото, печата и убежденията, устойчивото развитие на страната, филантропията, доброволчеството, солидарността и лидерството;
21. Защита свободата на словото и извършване на мониторинг относно независимостта на медиите;
22. Изграждане на модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданското общество, регионалните и общински структури на властта;
23. Организиране на системни наблюдения върху нивото на защита на правата на човека в България и чужбина;
24. Насърчаване на гражданското участие във формирането и прилагането на политики за държавно, регионално и местно развитие;
25. Насърчаване на прозрачността в дейността на съдебната и изпълнителната власт.;
26. Подпомагане изграждането на активно гражданско общество в България;
27. Подпомагане на провеждането на програми за стимулиране на активно гражданско участие и лидерство;
28. Подпомагане на дейности, свързани с опазването на природата, околната среда, археологическите, историческите и научните постижения на България.
29. Да насърчава сътрудничеството с български и чуждестранни организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, и други социални сфери, както и да стимулира диалога между гражданите от страните членки на ЕС.
30. Да се противопоставя гласно на държавното стимулиране на възпроизводство на непреодуктивно поколение от доказани неморални родители.
31. Да закриля и подкрепя Българските майки и деца.
32. Да закриля и подкрепя пострадалите от произвол на държавни, общински или съдебни органи.
33. Да дава гласност и по този начин да се бори с монопола, картела, спекулата, извършените тежки и морално-укорими деяния и престъпления.
34. Да подкрепя демокрацията извърн диктатурата на капитала.
35. Да насърчава непримиримостта на обществото към обратната дискриминация, фанатизма и радикалнизма.
36. Да насърчава създаването на високоплатени работни места, за висококвалифицирани лица, вкл. И такива за току-що завършили или по време на обучението на младите студенти във ВУЗ.
37. Да насърчава непримиримостта на обществото с излямскип фундаментализъм и радикализъм и другите неестествени за България еретични учения, който нарушават законите на страната и обществения ред, както и добрите нрави.
38. Да Насърчава членовете на обществото към спиране на разделенията в него.
39. Да проповядва и пропагандира създаване на солуданост и дружба между отделните части на обществото.
40. Да насърчава създането на удобни и достойни условия за труд на трудещите се.
41. Да насърчава безработните да работят.
42. Да насърчава борбата с мързела, безделието,беззцелието и насърчава неработеите трудоспособни да си намират работа.
43. Да насърчаваи подпомага борбата с присвояванията , кражбите, грабежите и измамите с обществено (Публично) имущество.
44. Да насърчава и подпомага борбата с лобирането и корупцията във всички сфери на обществения живот.
45. Да насърчава и подпомага борбата с разврата ,наркоманиите и чуждопоклоничеството.
46. Да насърчава и подпомага борбата с дръзкото хулиганство , както и борба със спекулата с последното.
47. Да насърчава и допринася за по-широкото приложение на пряката демокрация.
48. Да насърчава и подпомага борбата с всички форми на диктатура и тоталитаризъм.
49. Да насърчава и подпомага създаването на истински синдикални организации, които полноценно да представляват работещите.
50. Да допринася и насърчава за социално равенство на възможностите извън способностите.
51. Да насърчава и подкрепя свободата на словото, като вкл. Борбата с медийните магати, които я ликвидират.
52. Да насърчава и допринася за борбата с медийните затъмения и манипулации.
53. Да насърчава и допринася за закрилата на истината.
54. Да насърчава и допринася за създаване на истинска и справедлива съдебна система , съставена от няколко независими системи в системата.
55. Да насърчава и допринася за разкриването и наказването на лошата приватизация и следприватизационен контрол.
56. Да насърчава и допринася за разкриването и наказването на данъчните и финансовите измами и прането на пари в крупен размер.
57. Да насърчава и допринася за създаването на справедливи и съразмерни наказанияи мерки.
58. Да насърчава и допринася за развитието на дисидентството, свободата и борбата с политическия монопол.
59. Да насърчава и допринася за борбата с незаслужени, нецелесъобразни или незаконосъобразни назначения, уволнения, повишения или премествания в държавните, общинскте и съдебни служби.
60. Да насърчава и допринася за създаване в България на собствени марки, производство в сферата на високите технологии и роботостроенето.
61. Да насърчава и допринася за превръщането на България в силна и конкурентноспособна страна в сферата на икономиката изискваща високо-квалифицирани кадри. В този смисъл да намалее емиграцията на високо-квалифицирани млади хора в чужбина.
62. Да насърчава и допринася като закриля средния и дребен земеделски производител срещу картела и спекулата.
63. Да насърчава и допринася за създаването на работещо производство , най-вече в сферата на тежката индустрия – мешиностроенето, металургията, енергетиката и химическата промишленост.
64. Да насърчава и допринася с всички слили за връщането на наборната военна служба и за създаването на боеспособна армия, способна да защитава границите ни в сложна международна обстановка.
65. Да насърчава и допринася използването на местната военна промишленост за въоръжаването на нашата армия, а не да изнася оръжи навън.
66. Да насърчава държавата за създаване на силна авиация и ракетни войски в областта на отбраната.
67. Да насърчава и допринася за борбата с корупцията и най-вече корупцията особено по високите етажи в МВР, МО, Министерството на правосъдието, Съдебата система, Парламента и Министерския съвет, Общинските съвети, Кметовете на общини и населени места.
68. Да насърчава и допринася за спазването на ЕКЗПЧОС и МПГПП и другите меджународни актове, които са част от вътрешното право като актове от по-висок ранг от законите.
69. Да насърчава и допринася за почитането на българските държаници и герои от Първото, Второто и Третото Българско царство и в епохата на Възраждането.
70. Да насърчава и допринася борбата със сектантството и проповядването към самоубиства.
71. Да насърчава и допринася в борбата с изнасилванията , блудствата и разврата. Както и в борбата с наслието над жени и домашното насилие.
72. Да насърчава и допринася за придържането към природното в половите и семейните отношения.
73. Да насърчава и допринася в борбата с всякъв род или вид извращения на селсуална или всякакъв друг вид основа.
74. Да закриля истината и справедливостта.
75. Да закриля борбата с всички несправедливости във всички сфери на обществения живот.
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
5. Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са:
1. Партниране с държавни, общински институции, неправителствени български и международни организации за постигане на целите на Сдружението;
2. Иницииране и подкрепа на активни граждански дейности;
3. Участие в местни, национални, европейски и международни програми за предоставяне на безвъзмездна помощ за осъществяване на целите на сдружението;
4. Организиране на мисии за издирване на факти, мрежи за сигнализация и други средства за наблюдение на нивото на защита на човешките права в България и в чужбина;
5. Събиране на информация за международното и вътрешното законодателство, за съдебната и друга практика в областта на правата на човека и поддържане на информационна база данни;
5.Създаване на информационни фондове, участие в национални и международни програми и взаимодействие с други организации, работещи по същите теми;
6. Наблюдение върху дейността на съдилищата, особено по дела с висока обществена опасност и отзвук и изготвяне на доклади;
7. Организиране и провеждане на семинари, конференции, срещи, симпозиуми, кръгли маси, дискусии, лекции и други мероприятия по проблемите, свързани с основните цели на Сдружението;
8. Извършване на наблюдения върху нивото на защита на правата на човека в България и чужбина и изготвяне на доклади;
9. Извършване на мониторинг относно свободата на словото и независимостта на медиите и изготвяне на доклади;
10. Разпространява и популяризира дейността си, чрез публикации, телевизионни и радиопредавания, сътрудничество с медиите, интернет пространство, чрез създаване на собствена информационна мрежа, организиране на специални срещи, конференции, семинари;
11. Подпомагане с всички законни средства на физически лица и организации на територията на Република България и в чужбина;
12. Набиране, обучение, осигуряване и насърчаване участието на доброволци, създаване на доброволчески мрежи;
13. Осъществяване на сътрудничество, координация и взаимопомощ с местни, национални и международни правителствени и неправителствени организации, имащи сродни цели и задачи, включително участие в програми и проекти за защита на граждански, социални и трудови права на българските граждани.
14. Всички средства незабранени от закона.
ДЕЙНОСТ
6. Сдружение “БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства” е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза.
6.1. Предметът на дейност на Сдружението е наблюдение на ситуацията с човешките права в България и в чужбина, изготвянето на доклади и извършването на действия за подпомагане на тяхната защита и изграждането на активно гражданско общество в България.
6.2. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
6.3. Сдружението може да има свой печат, химн, значки, знак, девиз и други подобни.
СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ
7. Сдружението се учредява за неограничен срок.
ЧЛЕНСТВО
8. Член на Сдружението може да бъде всяко българско или чуждестранно дееспособно физическо или юридическо лице, което споделя идеите, целите на Сдружението, средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия Устав и е прието за член по установения ред.
ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
9. Членството в Сдружение “БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства” е доброволно, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол и религия.
9.1. Кандидатът за член подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че приема Устава и ще работи за постигане целите на Сдружението .
9.2. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.
9.3. След приемането му от Управителния съвет, кандидатът попълва формуляр, в който посочва лични данни и координати за връзка (домашен и електронен адрес, телефон за контакти).
10. Кандидатите се приемат от Управителния съвет с решение на Управителния съвет в едномесечен срок от получаване на молбата.
10.1. Управителният съвет може да приеме за почетни членове физически лица, които симпатизират на целите на Сдружението и допринасят за неговото благополучие. При желание от тяхна страна, те имат право да участват в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
11. Членовете на Сдружението имат следните права:
1. да участват при вземането на решения, с право на глас в Общото събрание;
2. да получават информация и да участват в обсъждането и оценяването на дейността на Сдружението;
3. да правят предложения за промени в състава на органите на Сдружението;
4. да бъдат избрани в органите на Сдружението;
5. да участват в мероприятията на Сдружението в съответствие със своите възможности и квалификация;
6. да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението само съгласно разпоредбите на този Устав;
7. да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
8. при невъзможност да присъстват имат право да овластят трето лице, членуващо в Сдружението, да упражнява техните права при гласуване в Общото събрание, но не повече от два пъти годишно;
9. да напускат Сдружението по свое собствено желание.
12. Членовете на Сдружението са длъжни:
1. да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;
2. да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
3. да участват активно в заседанията на Общото събрание;
4. да издигат авторитета на Сдружението и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
5. редовно да плащат текущия си членски внос;
6. да не използват по какъвто и да било начин членството си в Сдружението за постигане на цели, противоречащи на Устава и целите на Сдружението;
7. да не използват по никакъв начин авторитета и дейностите на Сдружението за облагодетелстване на други физически или юридически лица, без изрично упълномощаване от страна на управителния орган;
8. да проявяват инициатива, за да се информират относно дейностите на Сдружението;
9. да оставят свои координати за връзка и при промяна своевременно да уведомяват съответните органи на Сдружението.
13. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
14. Членовете на Сдружението при невъзможност да присъстват имат право да овластят физическо лице, членуващо в Сдружението, да упражнява техните права при гласуване в Общото събрание, но не повече от два пъти годишно, което се извършва писмено, а упълномощаването произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи упълномощителят носи отговорност за неизпълнението на задълженията от страна на овластеното лице. Пълномощниците освен себе си нямат право да представляват повече от още един член едновременно, нито да преупълномощават трети лица.
15. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски (членски внос) и кредиторите нямат право да предявяват права към личното имущество над този размер.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
16. Членството се прекратява:
1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния орган на Сдружението, най-малко десет дни преди датата на напускане;
2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ. прекратяване юридическо лице-член на Сдружението;
3. с изключване на съответния член;
4. с прекратяване на Сдружението.
17. Член на Сдружение “БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства” може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато:
1. нарушава предвидените в чл. 12 задължения;
2. грубо е нарушил или системно нарушава Устава на Сдружението;
3. с действията си подронва авторитета на Сдружението;
4. извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо;
5. не е внесъл или е просрочил няколко последователни вноски по членски внос, като броят на тези вноски се определя от Управителния съвет;
6. е преустановил участието си в дейността на Сдружението, като не е присъствал на определен брой заседания на Общото събрание в една и съща година, чиито брой се определя с решение на Управителния съвет.
18. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

 

социални

социални

социални

социални

социални

социални

социални

социални

социални

социални

социални

социални

социални

социални

социални

социални