Петър Низамов – автор

Петър Низамов e председател на БЮК, известни с делата си по връщане на отнети неоснователно от социалните деца – от бедни, но годни родители!