Смях в залата ! Съдебната система разполагала с квалифицирани кадри, които доказали професионализма си

238
0
Дървени въглища Mr PERДървени въглища за скара на дървени въглища darveni vaglishta mr per banner webp compress

Смях в залата ! “Съдебната система разполага с квалифицирани кадри, които дори и в тази извънредна епидемична ситуация доказаха професионализма си”

Съдебната система разполага с квалифицирани кадри, които дори и в тази извънредна епидемична ситуация доказаха професионализма си

Александър Николов, председател на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт
Г-н Николов, как извънредното положение и решенията на Съдийската колегия на ВСС промениха работата на съдебните служители?

Категорично извънредното положение наложи взимането на адекватни мерки от страна на ВСС с цел да се предпази здравето и животът на работещите в съдебната система. Приложените мерки промениха в голяма степен работата на съдебните служители. Спекулираше се много относно начина на работа на администрацията в извънредно положение. Бяха изготвени графици за дежурства, като служителите, които трябваше да се справят с текущата работа от специализираната администрация, бяха в много намален състав и съответно доста натоварени, но и работата намаля значително с оглед спирането на съдебните заседания в по голяма част от съдебните дела. Смятам, че извънредната ситуация беше овладяна с адекватни и навременни мерки, тъй като случаите на заболели служители и магистрати бяха малко. Междувременно съдилищата възстановиха нормалното си функциониране и смятам, че забавените производства по време на извънредното положение ще бъдат своевременно разгледани с оглед липсата на съдебна ваканция. Искам да отбележа, че съдебните служители не са били във ваканция и не са прекъсвали работния си процес. Доколкото имам информация, стриктно са спазвани мерките и правилата за работа, приети с решенията на СК и ПК  на ВСС, както и графиците на административните ръководители на ОСВ. Действително е необходимо повече време за административно обслужване на граждани и за провеждането на съдебни заседания, с оглед спазване на необходимата дистанция и дезинфекциране на сградите и помещенията в тях.

Идваха ли сигнали в Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт за трудности?

До момента не са постъпвали сигнали за трудности, свързани с извънредното положение. Съдебната система разполага с квалифицирани кадри, които дори и в тази извънредна епидемична ситуация доказаха професионализъм и търпение. Важно е да отбележа, че голяма част от администрацията особено в прокуратурата, откликна на апела на ВСС и се включи в дарителската кампания за подпомагане на финансирането на дейности и мерки срещу  COVID 19.  Дори и в тази кризисна ситуация, администрацията на ОСВ доказа съпричастност, доказа колегиалност, доказа бързина и качество на обслужване.

Имате ли информация в кои съдилища в страната е имало трудности, въпреки създадената организация от конкретния административен ръководител на съда? Какви са били те?

Нямам информация да е имало трудности. Смятам, че организацията на работа беше добра и дори да е имало някои затруднения, това не се е отразило трайно и осезаемо на нормалното функциониране съдилищата.

Как се справят съдилищата с указанието на Съдийската колегия на ВСС за едно гише в съд за обслужване на граждани?

Моите наблюдения са, че организацията беше добра, не е имало струпвания на граждани, всички се съобразяваха с извънредните обстоятелства. Телефонните и електронните справки бяха основния подход за получаване на информация, което компенсира работата на едно гише в съд. Следва да се вземе предвид и малкия брой съдебни заседания и спирането на процесуалните срокове, което допълнително облекчи потока от хора в съдилищата. Всички съдилища са оповестили начина на  работа и достъпа до съдебните сгради. Мерките продължават, работата продължава.

Редовното Общо събрание на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт, насрочено за 11  април т. г. беше отложено за неопределено време поради епидемичната обстановка. Какви въпроси ще бъдат обсъдени, освен отчета?

Планираме да проведем редовното общо събрание през септември месец. На него наред с отчетите за дейността на САОСВ имаме амбицията да обсъдим с нашите членове и предложим на ВСС конкретни предложения за структурни промени в администрацията. Извънредното положение показа, че работата от разстояние е сполучлив модел особено в общата администрация. За мен е необходимо да се пристъпи към по-прецизна оценка на длъжностите /определянето им по сложност и отговорност на изпълняваната работа/ и оценката на трудовата изява в условията на електронно правосъдие. Броят на администрацията към момента е напълно достатъчен и разполага с утвърдени служители с опит и ангажираност към системата. Необходимо е да се въведе принципът на мобилността и в съдебната администрация. По този начин ще можем да разполагаме с можещи и качествени съдебни служители. Мотивирането е необходимо управленското въздействие от страна на ВСС, което ще допринесе изключително за мотивацията на съдебните служители. Дефицитът на нови квалифицирани и качествени съдебни кадри е вече факт. Действително процесът на усъвършенстване на структурата на съдебната администрация няма да е лек, поради липсата на концептуална яснота в нормативната уредба, която законодателят създава. Нашата задача като професионална организация е да продължаваме с развитието и защитата на статута на съдебните служители. Предвид специфичното предназначение за осъществяване на правосъдието в РБ, в работата си администрацията се нуждае от реализирането на различни по вид дейности за адекватно функциониране. САОСВ, съвместно с професионалната  подкрепата на членове на КСА към СК и ПК на ВСС  следва да създадат категорична правна регламентация, съответстваща на особеностите и предназначението на администрацията.

Какви са негативите и рисковете за съдебната администрация след края на извънредното положение?

Покарай Италианския боклук лъсна връзка с бившата номеклатура и как те си разпределиха бизнеса в България след 89-та

Рискът за съдебната администрация е, че предвид извънредното положение, няма да има съдебна ваканция. Знаете също така, че с решение на ВСС до 31.12.2020 г. има мораториум върху заплатите на работещите в съдебната система, което неминуемо повлича напрежение и  демотивация сред служителите. Необходимо е да проявим отговорност и разбиране към ситуацията. Смятам че, с оглед взетите противоепидемични мерки и поддържането на висока хигиена на работните помещения и съдебните сгради, рисковете за здравето на работещите в съдилищата са сведени до минимум. Надявам се всички заедно да успеем да се справим с възникналата извънредна ситуация, спазвайки инструкциите на здравните власти и следвайки приетите от ВСС мерки.

Кръгови тренировки-Петър Низамов / Circuit Training Work out -Petar NizamovПетър Низамов кръгови тренировки лого Petar Nizamov workout advertisement banner webp compress
Previous articleКръгова трениоровка
Next articleBulgarian mafia: The protected by the authorities gang of Plamen Rusev murdered a man in the Burgas city center
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации. Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“ Собственик и администратор на PetarNizamov.com : Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“ Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ ЕИК/Булстат : 205028308 Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18 Имейл: [email protected]

КОМЕНТИРАЙТЕ СВОБОДНО !