Върховен съд

февруари 27, 2021

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 05.05.1987 Г. ПО ГР. Д. № 5/1986 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 05.05.1987 Г. ПО ГР. Д. № 5/1986 Г., ПЛЕНУМ НА ВС  Печат ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 05.05.1987 Г. ПО ГР. Д. № 5/1986 Г., ПЛЕНУМ НА ВС           Публикувано: Бюлетин на Върховния […]
февруари 27, 2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 18.05.1987 Г., ПЛЕНУМ НА ВС – относно ЖСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 18.05.1987 Г., ПЛЕНУМ НА ВС – относно ЖСК  Печат Вж. също тълкувателно решение № 32 от 27.06.1988 г., ОСГК на ВС   Председателят на Върховния съд предлага на основание чл. 58, т. 1 ЗУС да издаде […]
февруари 27, 2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 06.07.1987 Г., ПЛЕНУМ НА ВС  – Относно мярката за неотклонение по отменения Наказателно процесуален кодекс – чл. 307 НПК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 06.07.1987 Г., ПЛЕНУМ НА ВС  Печат   Относно мярката за неотклонение по отменения Наказателно процесуален кодекс – чл. 307 НПК.       Пленумът на ВС отново обръща внимание на съдилищата при предаването на съд и […]
февруари 27, 2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 01.06.1989 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 01.06.1989 Г., ПЛЕНУМ НА ВС  Печат     С постановления № 11 от 26.12.1968 г., № 5 от 30.10.1964 г. и № 11 от 11.12.1975 г. на Пленума на Върховния съд бяха обявени за загубили сила […]
февруари 27, 2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 20.12.1990 Г. ПО ДЕЛО № 4/1990 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 20.12.1990 Г. ПО ДЕЛО № 4/1990 Г., ПЛЕНУМ НА ВС  Печат ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 20.12.1990 Г. ПО ДЕЛО № 4/1990 Г., ПЛЕНУМ НА ВС           Публикувано: Бюлетин на Върховния съд, бр. […]
февруари 27, 2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 22.03.1991 Г. ПО Н. Д. № 1/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС – ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЧЛ. 80, АЛ. 1, Т. 1 И ЧЛ. 81, АЛ. 1 НК И ЗА ОБЕКТИВНАТА СЪСТАВОМЕРНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 22.03.1991 Г. ПО Н. Д. № 1/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС – ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЧЛ. 80, АЛ. 1, Т. 1 И ЧЛ. 81, АЛ. 1 НК И ЗА ОБЕКТИВНАТА СЪСТАВОМЕРНО  Печат ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ […]
февруари 27, 2021

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 22.03.1991 Г. ПО Н. Д. № 1/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 22.03.1991 Г. ПО Н. Д. № 1/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС  Печат ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 22.03.1991 Г. ПО Н. Д. № 1/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС           Публикувано: Сборник съдебна практика […]
февруари 27, 2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 18.12.1991 Г. ПО ГР. Д. № 2/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС – ПРЕГЛЕД ПО РЕДА НА НАДЗОРА на ВС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 18.12.1991 Г. ПО ГР. Д. № 2/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС – ПРЕГЛЕД ПО РЕДА НА НАДЗОРА на ВС  Печат ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 18.12.1991 Г. ПО ГР. Д. № 2/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС – […]
февруари 27, 2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 18.12.1991 Г. ПО ГР. Д. № 2/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 18.12.1991 Г. ПО ГР. Д. № 2/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС  Печат ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 18.12.1991 Г. ПО ГР. Д. № 2/1991 Г., ПЛЕНУМ НА ВС           Публикувано: Бюлетин на Върховния […]
февруари 27, 2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 1993 Г. ПО Д. № 1/1993 Г., ПЛЕНУМ НА ВС

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 1993 Г. ПО Д. № 1/1993 Г., ПЛЕНУМ НА ВС  Печат ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 1993 Г. ПО Д. № 1/1993 Г., ПЛЕНУМ НА ВС         На основание чл. 41, ал. 1 […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 21.01.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2014 Г., ОСНК НА ВКС – разпространение или държане на акцизни стоки без бандерол

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 21.01.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2014 Г., ОСНК НА ВКС – разпространение или държане на акцизни стоки без бандерол  Печат ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 21.01.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2014 Г., ОСНК […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 04.02.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2012 Г., ОСНК НА ВКС – граждански иск в наказателното производство

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 04.02.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2012 Г., ОСНК НА ВКС – граждански иск в наказателното производство  Печат ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 04.02.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2012 Г., ОСНК НА ВКС   […]
февруари 27, 2021

 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 31.05.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2013 Г., ОСНК НА ВКС – някои въпроси на престъпленията срещу интелектуалната собственост

 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 31.05.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2013 Г., ОСНК НА ВКС – някои въпроси на престъпленията срещу интелектуалната собственост  Печат ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 31.05.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2013 Г., ОСНК НА […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 12.11.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2013 Г., ОСНК НА ВКС – чл. 457 НПК

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 12.11.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2013 Г., ОСНК НА ВКС – чл. 457 НПК  Печат По т. 1 В производството по чл. 457 от НПК допълнителното наказание глоба се приема за изпълнение, когато е […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 18.12.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2013 Г., ОСНК НА ВКС – по приложението на чл. 234 НК

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 18.12.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2013 Г., ОСНК НА ВКС – по приложението на чл. 234 НК  Печат 1. Превозното или преносното средство, в което са открити акцизни стоки без бандерол, предмет на престъпление […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 16.01.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2013 Г., ОСНК НА ВКС – прилагане на чл. 242 – 249 НПК от специализиран съд и прокуратура

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 16.01.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2013 Г., ОСНК НА ВКС – прилагане на чл. 242 – 249 НПК от специализиран съд и прокуратура  Печат 1. При упражняване на правомощията си по чл. 249, ал. […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 11.02.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2013 Г., ОСНК НА ВКС – разноски в наказателното производство

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 11.02.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2013 Г., ОСНК НА ВКС – разноски в наказателното производство  Печат ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 11.02.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2013 Г., ОСНК НА ВКС   с […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 30.06.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 6/2013 Г., ОСНК НА ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 30.06.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 6/2013 Г., ОСНК НА ВКС  Печат ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 30.06.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 6/2013 Г., ОСНК НА ВКС   Докладвано от съдия КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ и […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 12.11.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2014 Г., ОСНК НА ВКС – чл. 111 и 113 НПК

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 12.11.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2014 Г., ОСНК НА ВКС – чл. 111 и 113 НПК  Печат За прилагането от прокурора в производство по чл. 111, ал. 2 НПК на разпоредбата на чл. 113 […]
февруари 27, 2021

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 03.12.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2014 Г., ОСНК НА ВКС – по въпроси на публичността на съдебния процес по НПК

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 03.12.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2014 Г., ОСНК НА ВКС – по въпроси на публичността на съдебния процес по НПК  Печат ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 03.12.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2014 Г., […]