Физиология и физическа подготовка

май 23, 2020

Кръгова трениоровка

Тежка тренировка за 30 минути – ПЕТ кръга с по над 15 упражнения. Тежка тренировка за 30 минути – ПЕТ кръга с ПО над 15 упражнения […]