Google search engine

Произход на Българите

Home История на България Произход на Българите

Произход на Българите е категория с научни статии на Петър Низамов по история на България до VII век.

Произход на Българите! Понятието „прабългари“ е въведено през 19 век от историческата наука за обозначаване на група номадски племена с неясен етнически произход, мигрирали по време на Великото преселение на народите от Централна Азия през Великата степ. Те усядат на територията на Европа, където впоследствие основават няколко средновековни държави. Тези племена са наричани от ранносредновековните летописци с различни имена като: българи, кутригуриутигурискитимизихуни и др. Вследствие на разселването си те са претопени на местата където усядат от други племена и народи, като езикът и културата им изчезвават напълно. Днес често това наименование се замества с термина „прабългари“, „древни българи“ и дори просто „българи“. Не е изяснен и въпросът, дали „българи“ е било тяхното самоназвание, или е име дадено им от други народи.

  Българите са южнославянски, балкански народ, чийто майчин език е българският. Освен в България, български емигрантски общности живеят в редица европейски страни като ГерманияИспанияГърцияВеликобританияИталияФранцияПортугалияРусияАвстрияКипърЧехияНидерландия, както и в САЩКанадаАржентинаБразилияИзраелЮАРАвстралия и Нова Зеландия. Исторически български общности живеят в някои балкански и в други страни съседни на региона като УкрайнаМолдова и Унгария. От Възраждането думата „българи“ се използва за обозначаване както на народностната (или етническа) група българи, така и за гражданите на новата българска държава.От юридическа гледна точка термините „българин“ и „български гражданин“ имат различен смисъл, тъй като българи могат да бъдат също чуждестранни граждани с български произход и национално съзнание. Същевременно, български граждани могат да бъдат също лица с небългарска етническа принадлежност. Само в 7 страни има над 50 000 български граждани по официални данни: Турция (366 000), Германия (310 000), Испания (125 000), Великобритания, Гърция, САЩ, Италия. Общо в тези държави живееят над 1,1 милиона българи.

ПОСЛЕДНО ВИДЕО

Bad news for Freedom of speech in Bulgaria because of The...

0
Will Bulgaria lose more places in the rankings for the freedom of speech index after the signal of IUSTITIA.BG to "Reporters Without Borders"? Freedom of...