СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Петър Низамов

Много често преподавателите и научните Ви ръководители Ви препоръчват да използвате научна литератураНо какво представлява научната литература?

В този сайт можете да намерите моите научни трудове в областта на СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ, ЗАКРИЛАТА НА ДЕЦАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА , ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕ.

НАШИТЕ КАУЗИ :

  1. Защита на майките и децата
  2. НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030г.
  3. ПРОТИВ ДЖЕНДЪР ОБРАЗОВАНИЕТО В УЧИЛИЩАТА

Ако желаете , ХАРЕСАЙТЕ нашата страница

ЗАЩИТА НА МАЙКИТЕ И ДЕЦАТА, като натиснете ТУК .

ЗАЩИТАТА НА МАЙКИТЕ И ДЕЦАТА ОТ ГЕНОЦИДА НА СОЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ е кауза на „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства”, за да харесате страницата на БЮК, натиснете ТУК.

Или се присъедниенете към нашата фейбук група „ПОМОЩ ПРИ ОТНЕТИ ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНИТЕ“ от ТУК.

В Тази група можете да получите правна безвъзмездна помощ или консилтация и  да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас. Връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители,
 ☝️ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. 👩‍👦‍👦
 👊 Против „Джендър“ образованието в училищата .
 Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! 👩‍👦‍👦
 🤜 Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-…/
 🤛 Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители.
 👨‍🎓 Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата.
 Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите.
 Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции.
 Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели.
 Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха.
 🦸‍♂️ Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции.
 🦸‍♂️ Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия.
 🦸‍♂️ Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъщестъвяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др.
 Знаете за поодкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично натроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа.
Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците !

 

Ако желаете , ХАРЕСАЙТЕ нашата страница

НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030, като натиснете ТУК .

Спряната за сега преди изборите „Стратегия за детето 2019-2030г.“ налага нова рамка за тълкуване на закона в полза на социалните , защото приравнява родителската и алтернативната грижа. До сега законът и съдебната практика е красноречива, че всички усилия на социалните са към връщане на детето при биологичните му родители след като направят всичко съгласно закона да отстранят евентуални недостатъци при родителския капацитет. Т.нар. реинтеграция. С промените тази година в законодателството се въвеждат изключения с обширен обхват и възможност за превратно тълкуване , при които се отменя задължението на социалните да направят дори опит за реинтеграция на детето. За това ще стане въпрос малко по-късно подробно.
А стратегията приравнява родителя с приемния родител и социалната институция.

„Дете-центрираният“ подход разглежда детето като носител на права, а не като пасивен обект на въздействие от страна на възрастните не отчита задължението на децата оът чл. 15А от ЗЗДет. , че при упражняване на правата си детето трябва да зачита и уважава правата на своите родители, настойници, попечители, на другите лица, полагащи грижи за отглеждането му, както и на другите членове на обществото, да спазва обществения ред, морала и изискванията за опазване на общественото здраве
Не отчита задължението на родителите да осигурят спазването на тази разпоредба.
В стратегията не са застъпени следните принципи от ЗЗДет. , тя съгласно закона трябва да следва принципите на ЗЗдет.
– временен характер на ограничителните мерки;
– насърчаване на отговорното родителство;
– подкрепа на семейството;
Не е отчетен законоустановеният принцип при отчитане на най-добър интерес на детето, който е съвкупна преценка и на желанията и чувствата на детето;
– способността на родителите да се грижат за детето;
– последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата; )( това не е застъпено въобще ! )

Бедността е описана като самостоятелен риск за детето, нещо, което противоречи на ЗЗДет. , където изчерпателно са изброени всички ситуации, при които детето е в риск. Въвеждането на този рисков фактор за детето отваря кутията на Пандора за социалните, които и без това отнемаха до сега само здрави, добре-гледани деца на годни, но бедни родители.

Въвеждана се задължителна патронажна грижа под формата на редовни домашни посещения от медицинско лице за всички деца на възраст
0 – 3 г.
Това означава някакви социални и здравни работници да имат право да ви идват неканени на гости когато решат.
За тези, които са против задължителните имунизации, да знаят , че стратегията въвежда задължителен пълен обхват на децата със задължителни имунизации.

Въвежда задължение за организиране на задължително Сексуално образование в училищата и извън тях на децата от най-ранна възраст. Искат да използват училищата и учителите като рекламни агенти и агенции на медицинските корпорации, превърнали смяната на пола в индустрия на запад. Да им обясняват на момчетата, че може да не са момчета , а на момичетата – че може да не бъдат момичета. И това към деца под 14г. възраст, които съгласно закона не могат да формулират воля, не могат да гласуват, но ще могат да самоопределят пола си. Разбира се, съветвани учители и грант-мотивирани НПО-та.

Въвежда задължителни незабавни мерки за закрила при всички случаи на насилие над деца.
Тук на пръв поглед нищо лошо не се случва, но стратегията въвежда нова дефиниция за насилие – тази на СЗО , според, която насилие е Умишленото използване на сила или власт (вербално или физически) срещу друг човек или хора, което води или има голяма вероятност да доведе … до лишение (Световна здравна организация (СЗО)
Тзи дефиниция не следва да намира приложение между децата и родителите, защото можеду тях съществува положение на субординация . Родителят изначално има власт над възпитанието на децата си.
Правото и отговорността на родителите да отгледат собствените си деца е признато от Конвенцията на ООН за правата на детето, където е изрично регламентирано задължението на държавите да оказват помощ на родителите, на законните настойници и на разширените семейства при осъществяване на тяхната отговорност за отглеждане на децата (чл. 18, параграф 2 и 3), включително за подпомагане на родителите при осигуряване на условията за живот, необходими за развитието на детето (чл. 27, параграф 2) и гарантирането на необходимата закрила и грижи, която децата трябва да получават (чл. 3, параграф 2).
До сега можеше да бъде настанено извън семейството дете:
което е жертва на насилие в семейството , но когато това насилие е създало сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
Сега тези последици не са застъпени.
Сега едно скарване , едно наказание да не излиза да играе докато не си напише домашните или едно лишаване от интернет например може да е самостоятелно основание съгласно Стратегията , като не се прави разлика с мерки осигуряващи възпитанието на децата И насилие над тях.
В новото определение за насилие влизат и принудителните мерки, необходими с оглед възпитанието на детето в спазване на законите и добрите нрави, образованието му, пълноценното му хранене и т.н.
Принципно държавата притежава монопол при упражняването на принуда за спазването на законите. В случая държавата е безсилна да наложи чл. 15 а от ЗЗДет. , защото децата не са наказателно-отговорни. За действията им са отговорни родителите им. Следователно спазването на тази разпоредба е делегирана към родителите на децата. . Не става ясно кой ще осигури изпълнението на задължението на децата от чл. 15а , ако родителят е обезоръжен дори да се скара на детето си , което е вербално насилие съгласно определението.

Дали това обаче няма да бъде прието за използване на сила или власт- вербално

Липса на Възстановително правосъдие.
Съгласно скоро гласуваните промени по Наредбата :
Мерки за реинтеграция („Реинтеграция“ е процес на трайно връщане на детето от настаняване извън семейството по чл. 4, ал. 1, т. 2, 4 и 5 в биологичното семейство или осиновяването му.) на детето в семейството могат да не се предприемат, когато се констатира , че детето е жертва на …. Насилие….или наказание в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

С една дума, ако се скарате на детето си ( вербално насилие съгласно въведеното определение ) , задължитрелно трябва да се предприемат мерки на закрила съгласно сгтратегията и без това да е повлияло на развитието на детето, а съгласно промените в наредбата в този случай детето не подлежи на реинтеграция обратно.

Съгласно новият чл. 36 Д , ал. 3 от ЗЗДет.
„Когато насилието е извършено от родител….. на детето-жертва може да се предостави закрила с настаняване извън семейството в социална услуга за деца, пострадали от насилие или жертви на трафик.
В този случай се изгражда законодателна рамка, която не дефинира, че само при деца, жертва на трафик ще се прилага мярката „настаняване извън семейството в социална услуга за деца, пострадали от жертви на трафик“, според които се допуска смпяна на самоличността на жертвите . В случая – децата ни.
Това е една врата за произвол.
Следователно, децата ще могат да бъдат отделяни не само съгласно мерките по ЗЗДет. ами и тези по ЗАКОН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА и без те да са жертви на такъв.
Т.е. досега работещият ЗЗДет. беше уредил и този случай с предоставянето на полицейска закрила и без прехвърлянето на децата, жертви на един шамар от майка си в графата на защита, както на свидетелите срещу мафията.
Тук правим аналогия с отнетите деца в Норвегия, на които „Барневерн“ е сменяла самоличностите за да не бъдат открити от биологичните си родители.

Следователно е възможна хипотеза за един шамар, да отделят детето от родителите до такава степен, че то да няма никакъв контакт с тях. Все едно са били негови сутеньори или са го експлоатирали в просия или друга неморална дейност. Нещо повече. Да му сменят самоличността? Поне за сега, последното е невъзможно, но докога?

Анонимни сигнали :

В чл. 36 Г от ЗЗДет. се създава задължение всеки сигнал да се проверява, като в закона не е изрично посочено, че сигналът трябва да е аргументиран и с точен и подписан подател. Дава се възможност за широко тълкуване на понятието „сигнал“ и да се разглеждат и анонимни такива.
Следоватено, има възможност за двойно тълкуване и приемане на анонимни доноси.
Какво става след това?
Всеки сигнал следва да бъде потвърден или отречен. Така повелява новата разпоредба на чл. 36Г. Вменява се задължение за проверка и на анонимните сигнали. Т.е. отварят се вратите на домовете ни за социалните, които могат да ни гостуват по всяко време за да потвърдят или отрекат дори необоснован или анонимен сигнал.
Телефонът за сигнали също създава такава предпоставка . Предствя се за Иван, ти си Драган и те отчитат подател на сигнала .

Проверка в 24 часов срок:

Нещо повече, в 24 часов срок сигналът трябва да бъде потвърден или отречен след оценка на социалния работник, определен от директора на дирекция „Социално подпомагане“.
За оценка на сигналите принципно се извършва физическа проверка на място, беседа с децата, беседа с учители, въпитатели и т.н. Това трябва да се извърши в срок от 24 часа и ако социалният работник реши, че има обосновано предположение за дете в риск или жертва на насилие, експлоатация , влиза в действия т. нар. новосформиран мултидисциплинарен екип, членовете на който работят заедно до приключване на случая и който разработва план за действие за защита на детето или за предотвратяване на насилието.

ГЕСТАПО :

Лошото тук е , че не е даден срок на екипа за излизане със становище, което предполага пороизвол и проверки, продължаващи с години. Тормоз над обикновеното семейство, което вместо да бъде стимулирано да се възпроизвежда с оглед демографския ни срив, то всъщност влиза в постоянен обяснителен режим и живее в страх от отнемане на децата си , на усмотрението на социален работник. Който пък се превръща в един постоянен неканен гост в тяхното семейство.
И как ще работи семейното ГЕСТАПО ?
Като истинско ГЕСТАПО.
Водещ на екипа по ал. 1 е
• социалният работник, определен от директора на дирекция „Социално подпомагане“.
• В екипа задължително участват представител на районното управление на Министерството на вътрешните работи (районен инспектор, инспектор от детска педагогическа стая или оперативен работник),
• на районната прокуратура и
• представител на общината.
• По преценка на водещия на екипа се канят за участие представител на регионалната здравна инспекция, личният лекар на детето или представител на болницата, откъдето е постъпил сигнал по случая, представител на регионалното управление по образованието и на училището, детската градина или друга образователна институция и представител на доставчик на социална услуга.

Изброените горе ще бъдат Българския Барневерн.

Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици.

 

 

Ако желаете , ХАРЕСАЙТЕ нашата страница

„ПРОТИВ „ДЖЕНДЪР“ ОБРАЗОВАНИЕТО В УЧИЛИЩАТА“, като натиснете ТУК .

ЗАЩИТАТА НА МАЙКИТЕ И ДЕЦАТА ОТ ГЕНОЦИДА НА СОЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ е кауза на „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства”, за да харесате страницата на БЮК, натиснете ТУК.

Или се присъедниенете към нашата фейбук група „ПРОТИВ „ДЖЕНДЪР“ ОБРАЗОВАНИЕТО В УЧИЛИЩАТА“ от ТУК.

 

Тази „Стратегия за детето 2019-2030г.“ не е нито края , нито началото на края.
Може би е края на началото.
Истанбулска конвенция в чест на печалбата на огромните медицински холдинги, превърнали смяната на пола в индустрия, а училищата и учителите в рекламни агенции и агенти.
Ние българите казваме – НЕ на този грях, това извращение и тази низост.
Тази борба ще се води навсякъде. В интернет, в съдебните зали, на улиците, пред вратите им, навсякъде. Защото ние не сме като норвежците, нали?
Трябва да останем на щрек и да не се „разотиваме“, защото онези само това чакат. После ще разберем пост фактум.
Това , че Бойко Борисов се е изказал, че я спира преди изборите. Някой вярва ли на това?
Уговорката им е всичко да си продължава по старо му в пълна тъмнина и да подготвят всичко, за да могат на бързо и на тъмно после или само да я приемат, или да направят поправки в закона (уж козметични на пръв поглед) , или да я кръстят по друг начин, само, че да запазят духа и.
Защото и стратегията на пръв поглед не изглежда нещо опасно, но който е разботил това знае, че в тази стратегия се приравнява родителската с алтернативната грижа. Нещо, което до сега не беше така. До сега социалните се задължаваха да работят изцяло в насока преодоляване на евентуалната липса на родителски капацитет у родителя и премахване на положението на риск за детето, което са били уж установили. Сега обаче според тази стратегия за детето все едно няма значение дали ще е при биологичните си родители щом ще е добре при приемните родители или в социалната институция, където всички знаем как ги защитават децата уж под закрила. Ние сме ви показвали как си им разрешават вечер си да излизат със сутеньорите във Варна. Един дом „Гаврош“ – наше разследване от преди 3 години. После го закриха. Но нали ние не сме глупави да вярваме, че това става или е ставало само там. Все пак смятам аудиторията си за високо-интелигентни хора, които няма да се вържат на измислени истории от #Нова телевизия или #bTV .

Да живее България !
Силни сме ако сме заедно !
Българският народ е много чувствителен на тема грубото отнемане на деца от родителите и тяхното насилствено асимилиране. България е била 500 години под османско робство. Османците са отвличали български деца, за да ги направят еничари, но дори и тогава турците са били много по-човечни и милозливи от сегашните норвежки бюрократи и неотстъпващите им по безскрупулност, но не и по успешност български социални разбойници. Все пак „нашите“ , ние от БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства сме ги били, бием ги навсякъде, където ни се изпречат и когато и да ни срещнат, пак ще ядат бой. Имам в предвид – съдебен бой. Но дори османците са отнемали само по едно дете на семейство. А тези идват и обират децата на хората . По 2 , по 3 , по 4, по 11 наведнъж взеха в Русе. На етнически българи. После за 11-те трябваше да има 11 дела. А ги взеха наведнъж. Върнахме ги, ама колко сме ние? Не можем да работим за всеки случай. Ние пари не сме искали от никой до сега. Ние работим с лични средства. Грантове да вземаме – още по-малко. Ние сме анти-соросоиди на дело и сме на пълна самоиздръжка.

Петър Низамов
Председател на „Български юридически комитет“
Председател на „Свободна Европа“
Председател на „Evropský štít – Česká republika“
председател на БЮК – Петър Низамов

Това е страницата на вашите права.
Тук ще намерите нормативната уредба и съдебната практика по наказателни дела и гражданския иск в наказателното производство.
Най-важните закони, кодекси, съдебна практика на ВС и ВКС, тълкувателна практика на ВС, ВКС и ВАС, практика на Европейският съд по правата на човека по прилагането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.