Home Публично-правни науки

Публично-правни науки

ПУБЛИЧНО-ПРАВНИ НАУКИ

Петър Низамов

Много често преподавателите и научните Ви ръководители Ви препоръчват да използвате научна литератураНо какво представлява научната литература?

В този сайт можете да намерите моите научни трудове в областта на АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО И ПРОЦЕС, КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО, ФИНАНСОВОТО И ДАНЪЧНОТО ПРАВО, И ПУБЛИЧНОТО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРАВО.

Ако желаете , ХАРЕСАЙТЕ нашата страница

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС , като натиснете ТУК .

Или се присъедниенет към нашата фейбук група от ТУК.

Това е страницата на вашите права.
Тук ще намерите нормативната уредба и съдебната практика по наказателни дела и гражданския иск в наказателното производство.
Най-важните закони, кодекси, съдебна практика на ВС и ВКС, тълкувателна практика на ВС, ВКС и ВАС, практика на Европейският съд по правата на човека по прилагането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.