Елена Найденова Низамова е една от най-известните и добри учителки в гр. Бургас.

Тя е начален педагог с над 40 годишен стаж.

Много нейни ученици са представяли България успешно в международни състезания по математика, литаратура и хуманитарните науки.

В резултат от нейните усилия , много ученици с вродени увреждания успяха да се спасят от преместване в помощни училища и успяха да завършат с нормалните деца въпреки тежки заболявания като „Синдром на Даун“ и др.

Тя е известна с това, че поема най-тежките случаи и ги извежда до завършване на образованието им !

%d bloggers like this: