Баща – Константин Пенев Низамов – синдикалист ( Коце Низамов)         

Дядо – Иван Джелобеев – офицер в царската армия на Цар Борис III – осъден на смърт и убит от БЕЗнародния съд.

Баба – Петя Низамова  – известна музикална учителка в Бургас. Една от основателките на филхармонията в Бургас.

Пра-дядо – Коце Низамов – първият книжар в Бургас, давал безплатни уроци на неграмотните преди 44-та година. Осъден и въдворен в концентрационен лагер Скравена, където е убит.

Пра-прадядо – Поп Георги Стоянов Джелебов –  апостол за духовно освобождаване на българите в Странджа . Убит по време на Национално-Освободителните борби и Движението за Независима Българска църква. Чел пръв след Иларион Макариополски молитва без да спомене патриарха.

 

 

Майка – Елена Найденова Низамова – известна начална учителка в Бургас (Госпожа Найденова)

Леля – Мария Инджова – начална учителка в ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Бургас.

Пра-дядо – Киряк – Боримечката- пехливанин , борец с мечки.

 

 

 

 

%d bloggers like this: