Home Кой е Петър Низамов Публични изяви

Публични изяви

Публичните изви са свързани с обществената дейност на Петър Низамов като председател на “Български юрдиически комитет” и “Свободна Европа”

Петър Низамов Публичните изви са свързани с обществената дейност на Петър Низамов като председател на "Български юрдиически комитет" и "Свободна Европа"

Петър Низамов Публичните изви са свързани с обществената дейност на Петър Низамов като председател на "Български юрдиически комитет" и "Свободна Европа"Петър Низамов Публичните изви са свързани с обществената дейност на Петър Низамов като председател на "Български юрдиически комитет" и "Свободна Европа"

1/ Благотворителни акции

2/ Водене безплатно на дела за връщане на неоснователно взето оот социалните деца от бедни , но годни родители.

3/ Протести

4/ Научни статии

5/ Разследваща журналистика

6/ Лидер на Партия “РОДИНА”