Публичните изви са свързани с обществената дейност на Петър Низамов като председател на „Български юрдиически комитет“ и „Свободна Европа“

1/ Благотворителни акции

2/ Водене безплатно на дела за връщане на неоснователно взето оот социалните деца от бедни , но годни родители.

3/ Протести

4/ Научни статии

5/ Разследваща журналистика

6/ Лидер на Партия „РОДИНА“