ПРОФЕСОР ЗАСТАВА ПРЕЗ 1967г. СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИИТЕ НА СССР ЗА МАКЕДОНИЯ ПО ВРЕМЕТО НА КОМУНИЗМА

318
0

ПРОФЕСОР ЗАСТАВА ПРЕЗ 1967г. СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИИТЕ НА СССР ЗА МАКЕДОНИЯ ПО ВРЕМЕТО НА КОМУНИЗМА.

Македония!
Македония и България през втората половина на ХХ век! През ноември 1967 г. проф. Воин Божинов, зам.-директор на Института по история при БАН, написва своята справка „Неправилни научни концепции по македонския въпрос в трудове и публикации на някои съветски историци“. Зад анализа застава ръководството на БАН и материалът, заедно с други актуални разработки, посветени на Македония, е отпечатан на циклостил в специално издание под общото заглавие „Македонският въпрос“.
В книгата се констатира, че след създаването на СР Македония, историците в нея и в Югославия обнародват много книги и публикации с документи, в които преднамерено и антинаучно се фалшифицира историческата истина, а целта е да се ограби българската история. Търсят се исторически корени и доказателства, за да се обоснове създаването на новата нация в СР Македония след Втората световна война, която се изгражда на антибългарска основа, като системно се денационализира българското население във Вардарска Македония.

Македония!

Отчита се, че поради недостатъчното научно изследване и познаване на македонския въпрос, а също и поради недостатъчния отпор от страна на българската историческа наука, тези антинаучни концепции, широко разпространявани от историците на СФРЮ чрез техните книги, издания и пр., печелят терен. Това положение нанася сериозни вреди на българската история и на националните интереси на България.
Като се анализира политиката на СССР, в книгата се казва: „През последните години някои съветски историци, вероятно по конюнктурни съображения, отстъпиха от тази историческа истина по македонския въпрос, като в свои трудове и публикации на документи усвоиха антинаучни концепции, близки или покриващи се с тези на историците в СР Македония, въпреки убедителните сведения и факти на самите документи, говорещи за българското население и народностен характер на Македония“. Изводът се набива на очи – тази дейност на СССР вреди на националните интереси на България.
Проф. Воин Божинов анализира редица съветски исторически издания, в които се прокарват открито антибългарски тенденции. Така например пише, че „младата съветска колежка Ирина Сенкевич, въпреки изричните констатации в докладите на Хитрово (руски консул в Битоля, б.а.), заключва неправилно: „М. А. Хитрово нарича езика на славянското население в Македония „славянски“…
Това значи, че авторката съзнателно изхвърля името „болгарин“ и „български език“, като ги замества със „славянин“ и „славянски език“. Така правят историците и от СР Македония, които отиват и по-нататък, като заместват „българин“ и „българско“ с „македонец“ и „македонско“. И то не само в интерпретацията, но и в самите документи“. Такива неслучайни грешки Ирина Сенкевич допуска и в други свои публикации“.
Друг случай е посочен в научната публикация „Към въпроса за дейността на македонската интелигенция в Русия в началото на ХХ век“ с автор К. Л. Струкова. Същата „има предвид ясно и отделно интелигенцията от Македония, но не като такава от географска област, а като нещо различно в народностно отношение. Затова и в заключението си тя казва, че публикуваните материали свидетелстват за наличието на културни връзки между Русия и Македония в първите десетилетия на ХХ век, за настойчивия стремеж у македонците да развиват контакти…
Изводът е, че славянското население на Македония се преценява като нещо отделно, различно, в смисъл, че не е българско… Ясно личи стремежът на авторката да не признае историческата истина, че става дума за българско население в Македония“.
Проф. Божинов описва и случаи на българо-съветско научно сътрудничество при съвместни публикации, при които съветската страна не спазва постигнатите договорки и извършва научни фалшификации в ущърб на България. Такъв е случаят с тритомния документален сборник „Освобождението на България от турско иго“, върху който работи смесен екип. В него е включено писмо на българския архимандрит Методий Кусев от Охрид, в което той говори от името на българите в Македония като техен представител и пълномощник.
Въпреки че никъде в текста на документа не се говори за „македонци“, съветските редактори изменят анотацията и записват „Писмо от архимандрит М. Кусев до Н. П. Игнатиев за необходимостта от обединение на българския и македонския народи в политическо и църковно отношение“.
По този повод в изданието на БАН се констатира, че „с този текст, в явно противоречие със съдържанието на документа, в който никъде не се говори за отделен македонски народ, се прокарва погрешната линия, изтъкната и в горепосочените трудове, да не се признава българският характер на населението в Македония“.
Анализирана е и статията за Македония, поместена в Съветската историческа енциклопедия, издадена в Москва през 1965 г. За нея се казва, че „основната линия в тази статия е положението, че славянското население в Македония е нещо отделно от българската народност в Средновековието и от българската нация в новото време. Затова никъде в нея не се споменава за българско население и българска култура…
Тези… положения… явно говорят за премълчаване и отстъпление от историческата истина по главния въпрос за народностния състав на населението на Македония“. Антибългаризмът на съветските „другари“ достига най-острата си форма, когато се говори за съвремието. „В СФРЮ македонците съставляват основното население в СР Македония със свой национален език и култура…, а в България македонците (около 180 000 души), живеят преимуществено в Благоевградски окръг и се сливат с родствените им българи“. Коментарът на БАН по този случай е, че за СССР „те не са българи, но стават такива“.
Проф. Божинов описва и случай, когато ЦК на БКП през 1963 г. решава да уведоми ЦК на КПСС със свои бележки по македонския въпрос. За съжаление „в по-голямата си част те не се взеха под внимание при окончателната редакция на труда за печат. Изхождайки от положението, че съществува СР Македония в рамките на СФРЮ, съветските историци написаха двете глави за историческото развитие на Македония, включвайки тази област и в историческите карти на труда в „Югославските земи“ в историята, като по отношение на етническия състав на населението заеха неясни, неопределени научни позиции“.
Изводът в циклостилното издание на БАН „Македонският въпрос“ е категоричен: „В най-новата история обаче най-голяма денационализация спрямо част от българската нация се извършва с българското население във Вардарска Македония. Именно за нея се търсят исторически доказателства и аргументи, търси се историческата наука, като се фалшифицира нейната правда“. Затова се апелира „съветската историческа наука…, като отхвърли конюнктурните съображения“, да „се придържа към историческите факти и истина“.
До разпадането на СССР през 1991 г., Москва не промени своята позиция по македонския въпрос. За съжаление днешна Русия на Путин продължава тази съветска политика, поради което съвременното русофилско прехласване в България не е в съзвучие с българските национални интереси и буди недоумение, когато се лансира от лица, определящи се за патриоти.

N.B.

Важно е да се отбележи, че това ВМРО, за което пишем няма нищо общо с комунистическото ВМРО на Каракачанов (Агент “Иван” – доносник на 6-то управление на Държавна сигурност) и неговите  протежета Джамбазки и Александър Сиди. Та точно техните господари от БКП и водещи офицери от ДС проведоха кърватата и насилствена македонизация в Пиринска Македония, изгониха българските бежанци от Егейска Македония в Югославия…

Наскоро пък хванатият да кара с огромно количество алокохол в кръвта след запой с леки жени в Банско – Ангел Джамбазки, основа самозван “Общобългарски комитет за защита на националния интерес в Македония”, в който самите членове дискредитират каузата: Първо с това, че голяма част от тях са действащи политици, депутати и евро-депутати като безпардонния простак Анрей Слабаков (ВМРО), Искрен Веселинов (ВМРО), авторът в комунистическия парцал в-к “Труд” – Кристиян Шкварек, редакторът на профанизиращото реалити “Фермата” – Костадин Филипов и др. водевилни лица. В същото време са пренебрегнати истински борци на каузата като Никола Григоров от “Сите българи заедно”, Петър Низамов (Председател на “Български юридически комитет” и автор в този сайт) и много други лица ценни за каузата. Така, че този т.нар. “Общобългарски комитет за защита на националния интерес в Македония” е нищо повее от поредната ПИАР платформа на ВМРО на Каракачанов, който въпреки, че стои в сянкаслед изборите за нови председатели, той е собственик на всички имои на ВМРО и им дърпа конците. Българска работа… Хубава като идея, но българска като изпълнение и вероятно няма да постигне обявените цели, защото реланите им цели са гласове за ВМРО за следващите избори. 
Македония професор застава през 1967г. Срещу фалшификациите на ссср за македония по времето на комунизма 263788995 10223964207604518 7062726409826392343 n1 македония професор застава през 1967г. Срещу фалшификациите на ссср за македония по времето на комунизма. Македония! Македония и българия през втората половина на хх век! През ноември 1967 г. Проф. Воин божинов, зам. -директор на института по история при бан, написва своята справка „неправилни научни концепции по македонския въпрос в трудове и публикации на някои съветски историци“. Зад анализа застава ръководството на бан и материалът, заедно с други актуални разработки, посветени на македония, е отпечатан на циклостил в специално издание под общото заглавие „македонският въпрос“. В книгата се констатира, че след създаването на ср македония, историците в нея и в югославия обнародват много книги и публикации с документи, в които преднамерено и антинаучно се фалшифицира историческата истина, а целта е да се ограби българската история. Търсят се исторически корени и доказателства, за да се обоснове създаването на новата нация в ср македония след втората световна война, която се изгражда на антибългарска основа, като системно се денационализира българското население във вардарска македония. Македония! Отчита се, че поради недостатъчното научно изследване и познаване на македонския въпрос, а също и поради недостатъчния отпор от страна на българската историческа наука, тези антинаучни концепции, широко разпространявани от историците на сфрю чрез техните книги, издания и пр. , печелят терен. Това положение нанася сериозни вреди на българската история и на националните интереси на българия. Като се анализира политиката на ссср, в книгата се казва: „през последните години някои съветски историци, вероятно по конюнктурни съображения, отстъпиха от тази историческа истина по македонския въпрос, като в свои трудове и публикации на документи усвоиха антинаучни концепции, близки или покриващи се с тези на историците в ср македония, въпреки убедителните сведения и факти на самите документи, говорещи за българското население и народностен характер на македония“. Изводът се набива на очи – тази дейност на ссср вреди на националните интереси на българия. Проф. Воин божинов анализира редица съветски исторически издания, в които се прокарват открито антибългарски тенденции. Така например пише, че „младата съветска колежка ирина сенкевич, въпреки изричните констатации в докладите на хитрово (руски консул в битоля, б. А. ), заключва неправилно: „м. А. Хитрово нарича езика на славянското население в македония „славянски“… това значи, че авторката съзнателно изхвърля името „болгарин“ и „български език“, като ги замества със „славянин“ и „славянски език“. Така правят историците и от ср македония, които отиват и по-нататък, като заместват „българин“ и „българско“ с „македонец“ и „македонско“. И то не само в интерпретацията, но и в самите документи“. Такива неслучайни грешки ирина сенкевич допуска и в други свои публикации“. Друг случай е посочен в научната публикация „към въпроса за дейността на македонската интелигенция в русия в началото на хх век“ с автор к. Л. Струкова. Същата „има предвид ясно и отделно интелигенцията от македония, но не като такава от географска област, а като нещо различно в народностно отношение. Затова и в заключението си тя казва, че публикуваните материали свидетелстват за наличието на културни връзки между русия и македония в първите десетилетия на хх век, за настойчивия стремеж у македонците да развиват контакти… изводът е, че славянското население на македония се преценява като нещо отделно, различно, в смисъл, че не е българско… ясно личи стремежът на авторката да не признае историческата истина, че става дума за българско население в македония“. Проф. Божинов описва и случаи на българо-съветско научно сътрудничество при съвместни публикации, при които съветската страна не спазва постигнатите договорки и извършва научни фалшификации в ущърб на българия. Такъв е случаят с тритомния документален сборник „освобождението на българия от турско иго“, върху който работи смесен екип. В него е включено писмо на българския архимандрит методий кусев от охрид, в което той говори от името на българите в македония като техен представител и пълномощник. Въпреки че никъде в текста на документа не се говори за „македонци“, съветските редактори изменят анотацията и записват „писмо от архимандрит м. Кусев до н. П. Игнатиев за необходимостта от обединение на българския и македонския народи в политическо и църковно отношение“. По този повод в изданието на бан се констатира, че „с този текст, в явно противоречие със съдържанието на документа, в който никъде не се говори за отделен македонски народ, се прокарва погрешната линия, изтъкната и в горепосочените трудове, да не се признава българският характер на населението в македония“. Анализирана е и статията за македония, поместена в съветската историческа енциклопедия, издадена в москва през 1965 г. За нея се казва, че „основната линия в тази статия е положението, че славянското население в македония е нещо отделно от българската народност в средновековието и от българската нация в новото време. Затова никъде в нея не се споменава за българско население и българска култура… тези… положения… явно говорят за премълчаване и отстъпление от историческата истина по главния въпрос за народностния състав на населението на македония“. Антибългаризмът на съветските „другари“ достига най-острата си форма, когато се говори за съвремието. „в сфрю македонците съставляват основното население в ср македония със свой национален език и култура…, а в българия македонците (около 180 000 души), живеят преимуществено в благоевградски окръг и се сливат с родствените им българи“. Коментарът на бан по този случай е, че за ссср „те не са българи, но стават такива“. Проф. Божинов описва и случай, когато цк на бкп през 1963 г. Решава да уведоми цк на кпсс със свои бележки по македонския въпрос. За съжаление „в по-голямата си част те не се взеха под внимание при окончателната редакция на труда за печат. Изхождайки от положението, че съществува ср македония в рамките на сфрю, съветските историци написаха двете глави за историческото развитие на македония, включвайки тази област и в историческите карти на труда в „югославските земи“ в историята, като по отношение на етническия състав на населението заеха неясни, неопределени научни позиции“. Изводът в циклостилното издание на бан „македонският въпрос“ е категоричен: „в най-новата история обаче най-голяма денационализация спрямо част от българската нация се извършва с българското население във вардарска македония. Именно за нея се търсят исторически доказателства и аргументи, търси се историческата наука, като се фалшифицира нейната правда“. Затова се апелира „съветската историческа наука…, като отхвърли конюнктурните съображения“, да „се придържа към историческите факти и истина“. До разпадането на ссср през 1991 г. , москва не промени своята позиция по македонския въпрос. За съжаление днешна русия на путин продължава тази съветска политика, поради което съвременното русофилско прехласване в българия не е в съзвучие с българските национални интереси и буди недоумение, когато се лансира от лица, определящи се за патриоти. N. B. Важно е да се отбележи, че това вмро, за което пишем няма нищо общо с комунистическото вмро на каракачанов (агент "иван" - доносник на 6-то управление на държавна сигурност) и неговите  протежета джамбазки и александър сиди. Та точно техните господари от бкп и водещи офицери от дс проведоха кърватата и насилствена македонизация в пиринска македония, изгониха българските бежанци от егейска македония в югославия... Наскоро пък хванатият да кара с огромно количество алокохол в кръвта след запой с леки жени в банско - ангел джамбазки, основа самозван "общобългарски комитет за защита на националния интерес в македония", в който самите членове дискредитират каузата: първо с това, че голяма част от тях са действащи политици, депутати и евро-депутати като безпардонния простак анрей слабаков (вмро), искрен веселинов (вмро), авторът в комунистическия парцал в-к "труд" - кристиян шкварек, редакторът на профанизиращото реалити "фермата" - костадин филипов и др. Водевилни лица. В същото време са пренебрегнати истински борци на каузата като никола григоров от "сите българи заедно", петър низамов (председател на "български юридически комитет" и автор в този сайт) и много други лица ценни за каузата. Така, че този т. Нар. "общобългарски комитет за защита на националния интерес в македония" е нищо повее от поредната пиар платформа на вмро на каракачанов, който въпреки, че стои в сянкаслед изборите за нови председатели, той е собственик на всички имои на вмро и им дърпа конците. Българска работа... Хубава като идея, но българска като изпълнение и вероятно няма да постигне обявените цели, защото реланите им цели са гласове за вмро за следващите избори.   още по темата: македонците имат тракийски (пеонски) произход, а древните македони не са живели в дн. Северна македония лигвистиката на езика доказва, че северните македонци са българи, а не потомци на древните македони видео: солунската акция на вмро 1903г. Северномакедонският език и култура са български, а александър македонски разпространява елинска (гръцка) култура и език турция дължи 20 млрд. Компенсации за имотите на тракийските бежанци, каквито са 80% от населението в бургаска област днешните северни македонци са преки потомци на тракийското племе на пеоните и куберовите българи. Днешните македонци нямат нищо общо с народа на филип и александър велики, който в древността е покорил персийската империя макекомедия: „македонецът“ цар самуил с бил на беласица с василий ii „българоубиец“ от македонската династия в константинопол петър низамов македония Македония професор застава през 1967г. Срещу фалшификациите на ссср за македония по времето на комунизма 263394093 10223964171603618 1378145208951431802 n1 македония професор застава през 1967г. Срещу фалшификациите на ссср за македония по времето на комунизма. Македония! Македония и българия през втората половина на хх век! През ноември 1967 г. Проф. Воин божинов, зам. -директор на института по история при бан, написва своята справка „неправилни научни концепции по македонския въпрос в трудове и публикации на някои съветски историци“. Зад анализа застава ръководството на бан и материалът, заедно с други актуални разработки, посветени на македония, е отпечатан на циклостил в специално издание под общото заглавие „македонският въпрос“. В книгата се констатира, че след създаването на ср македония, историците в нея и в югославия обнародват много книги и публикации с документи, в които преднамерено и антинаучно се фалшифицира историческата истина, а целта е да се ограби българската история. Търсят се исторически корени и доказателства, за да се обоснове създаването на новата нация в ср македония след втората световна война, която се изгражда на антибългарска основа, като системно се денационализира българското население във вардарска македония. Македония! Отчита се, че поради недостатъчното научно изследване и познаване на македонския въпрос, а също и поради недостатъчния отпор от страна на българската историческа наука, тези антинаучни концепции, широко разпространявани от историците на сфрю чрез техните книги, издания и пр. , печелят терен. Това положение нанася сериозни вреди на българската история и на националните интереси на българия. Като се анализира политиката на ссср, в книгата се казва: „през последните години някои съветски историци, вероятно по конюнктурни съображения, отстъпиха от тази историческа истина по македонския въпрос, като в свои трудове и публикации на документи усвоиха антинаучни концепции, близки или покриващи се с тези на историците в ср македония, въпреки убедителните сведения и факти на самите документи, говорещи за българското население и народностен характер на македония“. Изводът се набива на очи – тази дейност на ссср вреди на националните интереси на българия. Проф. Воин божинов анализира редица съветски исторически издания, в които се прокарват открито антибългарски тенденции. Така например пише, че „младата съветска колежка ирина сенкевич, въпреки изричните констатации в докладите на хитрово (руски консул в битоля, б. А. ), заключва неправилно: „м. А. Хитрово нарича езика на славянското население в македония „славянски“… това значи, че авторката съзнателно изхвърля името „болгарин“ и „български език“, като ги замества със „славянин“ и „славянски език“. Така правят историците и от ср македония, които отиват и по-нататък, като заместват „българин“ и „българско“ с „македонец“ и „македонско“. И то не само в интерпретацията, но и в самите документи“. Такива неслучайни грешки ирина сенкевич допуска и в други свои публикации“. Друг случай е посочен в научната публикация „към въпроса за дейността на македонската интелигенция в русия в началото на хх век“ с автор к. Л. Струкова. Същата „има предвид ясно и отделно интелигенцията от македония, но не като такава от географска област, а като нещо различно в народностно отношение. Затова и в заключението си тя казва, че публикуваните материали свидетелстват за наличието на културни връзки между русия и македония в първите десетилетия на хх век, за настойчивия стремеж у македонците да развиват контакти… изводът е, че славянското население на македония се преценява като нещо отделно, различно, в смисъл, че не е българско… ясно личи стремежът на авторката да не признае историческата истина, че става дума за българско население в македония“. Проф. Божинов описва и случаи на българо-съветско научно сътрудничество при съвместни публикации, при които съветската страна не спазва постигнатите договорки и извършва научни фалшификации в ущърб на българия. Такъв е случаят с тритомния документален сборник „освобождението на българия от турско иго“, върху който работи смесен екип. В него е включено писмо на българския архимандрит методий кусев от охрид, в което той говори от името на българите в македония като техен представител и пълномощник. Въпреки че никъде в текста на документа не се говори за „македонци“, съветските редактори изменят анотацията и записват „писмо от архимандрит м. Кусев до н. П. Игнатиев за необходимостта от обединение на българския и македонския народи в политическо и църковно отношение“. По този повод в изданието на бан се констатира, че „с този текст, в явно противоречие със съдържанието на документа, в който никъде не се говори за отделен македонски народ, се прокарва погрешната линия, изтъкната и в горепосочените трудове, да не се признава българският характер на населението в македония“. Анализирана е и статията за македония, поместена в съветската историческа енциклопедия, издадена в москва през 1965 г. За нея се казва, че „основната линия в тази статия е положението, че славянското население в македония е нещо отделно от българската народност в средновековието и от българската нация в новото време. Затова никъде в нея не се споменава за българско население и българска култура… тези… положения… явно говорят за премълчаване и отстъпление от историческата истина по главния въпрос за народностния състав на населението на македония“. Антибългаризмът на съветските „другари“ достига най-острата си форма, когато се говори за съвремието. „в сфрю македонците съставляват основното население в ср македония със свой национален език и култура…, а в българия македонците (около 180 000 души), живеят преимуществено в благоевградски окръг и се сливат с родствените им българи“. Коментарът на бан по този случай е, че за ссср „те не са българи, но стават такива“. Проф. Божинов описва и случай, когато цк на бкп през 1963 г. Решава да уведоми цк на кпсс със свои бележки по македонския въпрос. За съжаление „в по-голямата си част те не се взеха под внимание при окончателната редакция на труда за печат. Изхождайки от положението, че съществува ср македония в рамките на сфрю, съветските историци написаха двете глави за историческото развитие на македония, включвайки тази област и в историческите карти на труда в „югославските земи“ в историята, като по отношение на етническия състав на населението заеха неясни, неопределени научни позиции“. Изводът в циклостилното издание на бан „македонският въпрос“ е категоричен: „в най-новата история обаче най-голяма денационализация спрямо част от българската нация се извършва с българското население във вардарска македония. Именно за нея се търсят исторически доказателства и аргументи, търси се историческата наука, като се фалшифицира нейната правда“. Затова се апелира „съветската историческа наука…, като отхвърли конюнктурните съображения“, да „се придържа към историческите факти и истина“. До разпадането на ссср през 1991 г. , москва не промени своята позиция по македонския въпрос. За съжаление днешна русия на путин продължава тази съветска политика, поради което съвременното русофилско прехласване в българия не е в съзвучие с българските национални интереси и буди недоумение, когато се лансира от лица, определящи се за патриоти. N. B. Важно е да се отбележи, че това вмро, за което пишем няма нищо общо с комунистическото вмро на каракачанов (агент "иван" - доносник на 6-то управление на държавна сигурност) и неговите  протежета джамбазки и александър сиди. Та точно техните господари от бкп и водещи офицери от дс проведоха кърватата и насилствена македонизация в пиринска македония, изгониха българските бежанци от егейска македония в югославия... Наскоро пък хванатият да кара с огромно количество алокохол в кръвта след запой с леки жени в банско - ангел джамбазки, основа самозван "общобългарски комитет за защита на националния интерес в македония", в който самите членове дискредитират каузата: първо с това, че голяма част от тях са действащи политици, депутати и евро-депутати като безпардонния простак анрей слабаков (вмро), искрен веселинов (вмро), авторът в комунистическия парцал в-к "труд" - кристиян шкварек, редакторът на профанизиращото реалити "фермата" - костадин филипов и др. Водевилни лица. В същото време са пренебрегнати истински борци на каузата като никола григоров от "сите българи заедно", петър низамов (председател на "български юридически комитет" и автор в този сайт) и много други лица ценни за каузата. Така, че този т. Нар. "общобългарски комитет за защита на националния интерес в македония" е нищо повее от поредната пиар платформа на вмро на каракачанов, който въпреки, че стои в сянкаслед изборите за нови председатели, той е собственик на всички имои на вмро и им дърпа конците. Българска работа... Хубава като идея, но българска като изпълнение и вероятно няма да постигне обявените цели, защото реланите им цели са гласове за вмро за следващите избори.   още по темата: македонците имат тракийски (пеонски) произход, а древните македони не са живели в дн. Северна македония лигвистиката на езика доказва, че северните македонци са българи, а не потомци на древните македони видео: солунската акция на вмро 1903г. Северномакедонският език и култура са български, а александър македонски разпространява елинска (гръцка) култура и език турция дължи 20 млрд. Компенсации за имотите на тракийските бежанци, каквито са 80% от населението в бургаска област днешните северни македонци са преки потомци на тракийското племе на пеоните и куберовите българи. Днешните македонци нямат нищо общо с народа на филип и александър велики, който в древността е покорил персийската империя макекомедия: „македонецът“ цар самуил с бил на беласица с василий ii „българоубиец“ от македонската династия в константинопол петър низамов македония Македония Македония Македония Македония

Още по темата:

Previous articleВероятните наследници на древните македони след гърците, не са северномакедонците, а каракачаните
Next articleПрез 1944г. в Скопие по заповед от Сталин бе създаден “книжовен македонски език”, който не е нищо друго, освен вулгаризиран български език.
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации.Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“Собственик и администратор на PetarNizamov.com :Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ЕИК/Булстат : 205028308Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18Имейл: [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here