ИСТИНАТА ЛЪСНА : БОРИСОВ – ЧОВЕК НА “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО” НА ДЖОРДЖ СОРОС – РАЗСЛЕДВАНЕ

339
0
Това е георги богданов, не ви ли прилича на...?
Това е георги богданов, не ви ли прилича на …?


КОИ СА ФОНДАЦИЯ “ЗА НАШИТЕ ДЕЦА” ?

Фондация под подвеждащото име “За нашите деца”, основана от бившия президент Плевнелиев още от самото начало на президенството му, се опитва да прокара през парламента закон, който да превърне България във фашизоидна държава по подобие на Швеция, Финландия, Дания и други европейски държави, където децата са превърнати в средство за репресия на държавната машина над родителите!

Подобни закони оставиха без своите истински семейства десетки хиляди деца в цяла Европа, като ги осъдиха на мизерно съществувание във верига от постоянно сменящи се приемни “семейства”, в жертва на гей мераци и педофилия.

Сега този геноцид над децата на Българите чука и на нашата врата, въвеждан от група Есесовки (Социални работнички от Държавната агенция за закрила на децата) – защо ли всички те са специално подбрани жени с изряден грим и голяма уста, която да крещи по медиите (днес в предаването Тази сутрин по БТВ) колко е важно децата да бъдат противопоставени на родителите си, мъжете татковци да бъдат противопоставени на жените майки, а като цяло българското семейство да бъде разбито и заличено. Така, че бъдещите поколения да не знаят що е майка, що е баща, що е родителска любов, що е майчин език, що е бащина стряха, що е любов към Родното и Родината.

ФОНДАЦИЯ “ЗА НАШИТЕ ДЕЦА”, в коЯто Деница Сачева е била съуправител:

ЗА НАШИТЕ ДЕЦА Фондация, Булстат 131327481, в което Деница Сачева е била съуправител, е финансирана по ОПРЧР на 26.06.2019 г. с 199 994.17 лева. Проектът се изпълнява в момента;

Фондацията е партньор по 2 проекта- единият на познатата вече (ЕИК)175459748 ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПРАВОТО“, финансиран на 04.01.2019 г. по ОПДУ за 88 129.27 лева( проведени 2 тръжни процедури, като и по двете печели ЕВРО ПРОЕКТИ ЕООД); И още един , на (ЕИК 175179283) СДРУЖЕНИЕ „ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“, финансиран на 18.02.2019 г., пак по ОПДУ за 85 745.48 лева;

Свързано с фондацията лице- СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ЦАНОВА, член на настоятелството на фондацията , съдружник в (ЕИК200289553) ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС АД, на 19.09.2017 г. получава финансиране по ОПРЧР за сумата от 146 650.00 лева, единственият подизпълнител по проекта е „Латона Дивелопмънт“ ЕООД;

ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС АД са и подизпълнители по 11 други проекта с еврофинансиране:

600 000 лева по договор за : „Консултантска подкрепа и експертиза, свързана с текущи оценки по договори за безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.“ Възложител е Министерство на икономиката по проект за 13 млн. лева;

480 000 лева по договор за : Специализирана правна помощ при администриране на сигнали за нередности чрез изготвяне на доклади за обработка на сигналите и свързаните с това проекти на писма до съответния бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” и Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013“, Възложител е МРРБ по проект за близо 9 млн. лева;

35 088 лева с Възложител ИА ОПНОИР (ЕИК)177224179 Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, като данни за предмета и срок на сключване на договора не са публично оповестени.

129 600 лев с Възложител (ЕИК000695025) АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, по договор за Междинна оценка на напредъка по изпълнението на приоритетни оси 1, 2 и 3 на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ)“;

329 400 лева с Възложител (ЕИК121513231), ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, по проект финансиран по ОПДУ, по договор за Предоставяне на консултантски услуги за оптимизиране на съдебната карта.

194 400 лева с Възложител (ЕИК000695025) АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, по проект финансиран от ОПДУ, по договор за Предоставяне на консултантски услуги по извършване на оценка на въздействието на нормативни актове в областа на финансите и държавната администрация;

71 280 лева с Възложител (ЕИК104677342) „Еврострой В.Търново“ ООД , по проект финансиран по ОПРЧР на 19.09.2017 г., за договор с предмет Изследване на опита на държави-членки, попадащи в региона на река Дунав, идентифициране и трансфериране на добри практики;

270 000 лева с възложител (ЕИК121015056) АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, по проект финансиран по ОПРЧР, за договор с предмет Извършване на външно оценяване на качеството на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

495 528 лева с Възложител (ЕИК000695395) Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Министерство на труда и социалната политика, по проект финансиран по ОПРЧР, за договор от 13.06.2019 г. с предмет Извършване на одитни услуги по Приоритетна ос 1 на ОПРЧР;

153 240 лева с Възложител (ЕУК000695406) МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ, по проект финансиран от ОПДУ, за договор с предмет изпълнител за провеждане на проучвания, изготвяне на анализи, изготвяне на предложения за промени в нормативни актове и методологически документи, осигуряване на лектори и представители на регионалните срещи;

Деница Сачева е била зам.-министър в МТСП от май 2016 до април 2017 г., а в третия кабинет на премиера от СИК Бойко Борисов е титуляр на поста министър на труда и социалната политика.

МРЕЖА НА ГЕОРГИ БОГДАНОВ СЪДИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗА БЮК, ЗАЩОТО ВРЪЩА ДЕЦА ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ

Моля СПОДЕЛЯЙТЕ!

След като призова троловете да докладват групата срещу ПЕДОФИЛИЯТА И ТРАФИКА НА ДЕЦА, лицето Георги Богданов – шеф на Сдружение „Национална мрежа за децата“, КОЙТО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ВСЯКО РЕШЕНИЕ НА СЪДА, с което ние връщаме деца на родителите им , ме съди за клевета и иска 5000 лева , защото в профила ми прочел, че „защитава педофията“ (логично, щом по негов призов и доклади неше деактивирана тази група) и че действията не троловете, които са докладвали са жалки и слаби… – ПЕТЪР НИЗАМОВ

ЕТО КАКВО НАПИСА ПЕТЪР НИЗАМОВ, КОЕТО ПРЕДИЗВИКА ЗЛОБАТА НА ЧЕДАТА НА СОРОС !

Групата за борбата срещу трафика на деца е деактивирана по призива на Георги Богданов от НМД. Смешно и жалко действие, извършено от и слаби и жалки хора. Той не се ли притеснява, че сега всички ще докладват неговата група за дискриминационно и обидно отношение.
Или той има нещо общо с трафика на деца, за който и нашите управляващи потвърждават, че го има.

Моля споделяйте, защото наистина искат да съсипят организацията ни!

Истината лъсна : борисов - човек на "отворено общество" на джордж сорос - разследване истината лъсна : борисов - човек на "отворено общество" на джордж сорос - разследване екранна снимка 107 истината лъсна : борисов - човек на "отворено общество" на джордж сорос - разследване моля споделяйте! Петър низамов истината лъсна : борисов - човек на "отворено общество" на джордж сорос - разследване

Пълен парадокс, защото в неговата група, клеветите по Петър Низамов са константна величина, вижте сами:

Истината лъсна : борисов - човек на "отворено общество" на джордж сорос - разследване истината лъсна : борисов - човек на "отворено общество" на джордж сорос - разследване екранна снимка 106 истината лъсна : борисов - човек на "отворено общество" на джордж сорос - разследване моля споделяйте! Петър низамов истината лъсна : борисов - човек на "отворено общество" на джордж сорос - разследване

БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства

, с която сме върнали над 50 деца , отнети от бедни, но годни родители.>

Нормално, щом при всяко върнато от нас дете, в неговата група, където са събрани социални от кол и въже се сипеше злоба и омраза към мен и адв. Николов.

И ИСКАМ ДА МУ КАЖА ЕДНО НЕЩО,

Не само, че няма да спрем, но от сега нататък ще станем доста по-нахъсани да се борим с хора, които според нас не са част от това общество.

Следва поредица за него и огранизацията му.

Ние говорим с факти и ще ги представим на всички вас в нашата поредица. Да видим кой финансира организцията му и дали не са япедофили… Ще видим и ще ви покажем.

ГЛЕДАЙТЕ НИ !

ЗАПОЧВАМЕ ! – това написа Петър Низамов !

Това е георги богданов, не ви ли прилича на...?
Ето лицата на хората, които искат да съсипят “Български юридически комитет”

Previous articleНА ДЖАМБАЗКИ ДУМИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА МУ ПРОТИВ “ДЖЕНДЪР ИДЕОЛОГИЯТА” СЕ РАЗМИНАВАТ ЗНАЧИТЕЛНО
Next articleХАМЕЛЕОН: ГЛАСУВА ЛИ АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” ЗА ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ?
Avatar of петър низамов
Роден на 11 Септември 1985г. в семейство на учителка и синдикалист. Пра-прадядо ми е Поп Георги Стоянов Джелебов - апостол за освобождение на Странджа! 1992г. След изпит съм приет в СХЕУ „Св.Св. Кирил и Методий” и изучавам два западни езика от първи клас. Приет съм през 199г. В Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас. Завърших висше образовение в Бургаския свободен университет – специалност „право” през 2018г. с отличен. Докторант по наказателно право в СУ и дипломиран магистър-фармаколог от МУ-Пловдив. Основател и организатор през 2016г. на две каузи , превърнати по-късно в благотворителни неправителствени организации. Това са малка част от децата, които сме върнали, водейки безплатни съдебни дела, чрез Български юридически комитет – БЮК, на който аз – ПЕТЪР НИЗАМОВ, съм председател . Деца, които са били неоснователно отнети от службите по закрила на детето, от ДОБРИ и ГОДНИ, но БЕДНИ родители, без да бъдат подпомогнати материално, въпреки, че ДА „Закрила на детето“ е под юрисдикцията и под управлението на Агенцията по СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ! Не става въпрос за липса на родителски капацитет, а за липса на материални условия, за които държавата е длъжна да осигури един нормален минимум на всяко дете. Ние разкрихме през 2016г., че отнетите деца се дават на приемни семейства, на които държавата плаща над 900 лв./мес./дете. Пари, които ако се дадат на биологичните родители, последните биха им създали прекрасни условия. Знаете за разкритията ни и за корупционна схема в институцията, която се занимава буквално с продажба на български деца на чужденци. Чрез междинни семейства, които социалните определят самостоятелно и безконтролно да осинивяват децата срещу заплащане, децата се изкарват в чужбина, където подставените осиновители предават за осиновяване децата на чужденци извън юрисдикцията на България. По този начин се заобикаля процедурата съгласно закона, която включва обстойна проверка на миналото на осиновителя-чужденец и преценка на риска да бъде предоставено или използвано от него за развратни действия след като са изчерпани всички възможности детето да бъде осиновено от български гражданин. Децата, взети, защото уж били под риск, се предават на непроверени чужденци, където може да са в по-голям риск. Избягват една опасност като излагат децата на сто други. Разбира се, това се случва след разговори на четири очи и платени крупни суми под масата на държавните служители. Пари, за които имаме съмнение, че се разпределят нагоре по веригата и достигат до черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове по избори. Миленчо, Ицо от Варна, бебе Александър от с. Арда, Смолянско, триете деца на вдовицата Даниела Колева от Сливен, 11-те отнети деца на най-голямото българско етническо семейство в Русе, бебето в с. Смирненски, детето на Донка Иванова от Ямбол и много, много други казуси, завършвали или, които ще завършат добре поради щастливата случайност да се заемем с тях БЕЗПЛАТНО. А колко други има, на които не можем да помогнем. Службите по закрила (отнемане) на детето са отнели – за 2018г. – 3000 деца, а за 2019-та година, само до Август изведените от семейството са 2000. Многократен рязък ръст през последните години на изведените от семействата деца, който ние няма да допуснем, защото имаме достатъчно доказателства, че се извършва под чуждестранно давление. Финансирането на мерки от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.) и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства предоставени от чужда държава е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние (в конкретния случай Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм). Остава впечатлението, че Норвегия, чрез финансирането на мерки от плана за действие, се опитва да прокарва вече възприети в скандинавските държави методи на работа, които методи най-меко казано са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Тук и на PetarNizamov.com можете да научите за дейността ни по ✅✅✅✅ връщане на деца, отнети от социалните от годни, но бедни родители и ✅ да бъдете информирани за това което в медиите крият от вас.✅✅ Знаете и за нашата борба срещу Стратегията за детето 2019-2030г. ✅ ✅✅Против „Джендър“ образованието в училищата . ✅✅ Против отнеманията на деца от годни родители поради бедност вместо да бъдат стимулирани от държавата ! ✅ ✅✅✅Представяме ви КАЗУСИТЕ , В КОИТО СМЕ УЧАСТВАЛИ И СМЕ УСПЯВАЛИ ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА ОТНЕТИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ИМ. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ОТНЕТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ И ВЪРНАТИ ОТ НАС ДЕЦА НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ можете да прочете като натиснете върху връзката: https://petarnizamov.com/десетките-отнети-от-социалните-и-върн/ ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни битки срещу социалните и върнатите десетки деца обратно при биологичните им и любящи ги родители. ✅✅✅Знаете за нашата борба за въвеждане на час по родолюбие в училищата. ✅✅✅ Знаете и за нашата борба срещу НПО-тата в училищата и опитите за промиване на мозъците на малчуганите. ✅✅✅ Знаете и за закрилата, която сме предоставяли на бедни, болни, възрастни и сиргаци, които сме настанявали в общински жилища, дарителски и кръводарителски акции. ✅✅✅ Знаете и за борбата на Политическа партия (в процес на регистрация) – „РОДИНА“ срещу Статуквото. Срещу олигарсите и техните покровители и създатели. ✅✅✅ Знаете и за нашите съдебни и граждански битки срещу застрояването на дивите дюни, зелените площи. Срещу обгазяването и замърсяването на земята, водата и въздуха. ✅✅✅Знаете за спрените строежи на плажовете след нашите акции. ✅✅✅Знаете за уволнените директори на областни дирекции по социално подпомагане, началници на РПУ-та, на кметове на общини – отстранени от длъжност и обвинени в корупция след нашите разкрития и граждански действия. ✅✅✅Знаете за нашите гражданско движение и цивилните отряди за защита на жените и вярата, осъществяващи защита на границата на България срещу нелегално нахлуващи през нея мигранти и дезертьори от ИСИС, АлКайда, Ал Нусра и др. ✅✅✅Знаете за подкрепата, която получваме от управляващата партия в Италия, Шведски демократи, СПД – Чешка република и мн. други патриотично настроени парламентарни политически групи и организации в Западна и Централна Европа. Ние не говорим, ние действаме. Ние работим в полза на обществото, а не си чешем езиците ! Петър Низамов Председател на „Български юридически комитет“ Председател на „Свободна Европа“ Председател на „Evropský štít – Česká republika“ Собственик и администратор на PetarNizamov.com : Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ КОМИТЕТ – защита на гражданите с правни средства“ Association „BULGARIAN JUSTICIARY COMMITTEE – Protection of the Citizens by Legal Means“ ЕИК/Булстат : 205028308 Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 ул. Гладстон No 18 Имейл: [email protected]

КОМЕНТИРАЙТЕ СВОБОДНО !