ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ

ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ

Петър Низамов

Много често преподавателите и научните Ви ръководители Ви препоръчват да използвате научна литератураНо какво представлява научната литература?

В този сайт можете да намерите моите научни трудове в областта на ДЕМОГРАФИЯТА, ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОБЛЕМИ, ДЕМОГРАФСКИЯ СРИВ, ЕТНОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ НА НАРОДИТЕ И ЕТНОСИТЕ.

 

Прочетох програмата на Каракачанов за ромите и мога да кажа, че НАШАТА е по-проста, много по-ефективна и по-хуманна.
На първо място !

СОЦИАЛНО ДЕРИБЕЙСТВО

В закона се добавя разпоредба, която гласи импертивно. Може да се вкара в началото на закона в глава „Принципи“.
„Забранява се всякакво социално подпомагане освен при нетрудоспособност, за девойка родила под 16 годишна възраст, за родители/настойници, чиито деца са в обучаема ръзраст и не учат, за майки/бащи на деца, родили деца .“
Като алинея 2 ; „В случаите от горната разпоредба, за лицата от ал. 1 ще се полагат специални грижи под надзора на социален работник.“
Няма дискриминация. Това важи за всички етноси в България. Ако някой от тях повече попадат много повече от останалите под случаите на ал. 1 , вече си е техен проблем.

На следващо място:

УНИЩОЖАВАНЕ НА ФЕОДАЛНИЯ СТРОЙ

Светкавично разтурване на мешерето ! Моментално обискирване на домовете на всички тартори и босове в ромските гета. Специален наказателен закон, предвиждащ задължително заселване за лица осъществщващи феодален контрол над населението в ромските гета.
КОГАТО РАЗБИЕМ ФЕОДАЛНИЯ СТРОЙ ТАМ, ЧАК ТОГАВА МОЖЕМ ДА СИ ПОМИСЛИМ ДА ЗАПОЧНЕМ НЯКАКЪВ ВИД ИНТЕГРАЦИЯ. Те също не са свободни. Имат си вътрешни хора, които ги тормозят.

РАДИКАЛНИ ИСЛЯМСКИ СЕКТИ

Незабаво разтурване на всички радикални секти в Пазарджик, Хасков, Асеновград и Пловдив. Предвиждане на наказание за всеки, който знае за пропоявядване на нетрадиционен ислям или радикални идеологии и не съобщи това на компететнтните власти. На ромите ще се осигури работа в селското стопанство вместо да си прдават вярата в Христос за 100 евро на седмица.

ИНТЕГРАЦИЯ

„Бутане“ на всички гета за около 1 месец непрекъсната работа ! Кандидтстване по програма на ЕС. Нали те са щедри за малцинствата. Ето къде ще ги използваме.
Построяваме на жилищни комплекси на местата на гетата.
В тези комплеси да бъде настанено смесено население от всички малцинства, а не само ромското.
Изграждане на РПУ-та във всички такива комплекси, което ще трябва да действа съгласно целта си. Изкореняване на манталитета на ромите, че могат да се издържат без да работят.

ЛИПСАТА НА ТРУДОВИ НАВИЦИ

Създаване на разпоредба в закона, позволяваща всяка обработваема земя, която пустее, да бъде ползвана безвъзмездно от държавата. За целта се създават няколко държавни предприятия. Както е в горското стопанство, само, че в земеделието няма гори, които се секат.
В тези държавни предприятия ще трябва да бъдат заети всички роми. Ще им създадем работа да обработват плодородната Българска земя.
Създава се рапоредба в закона, че ВСЕКИ, който не полага обществено-полезен или друг труд в определен период, следва да бъде настатнен принудително за определен срок в прият за бездомници от закрит тип. Което ще е нещо като затвор с лек режим. И там храната няма да е обилна…
Сега ще има такива, които ще кажат, че ще там ще им е по-хубаво. Всеки човек иска да е свободен, повярвайте ми. Няма такова понятие, че на някой му харесва липсата на свобода.

ОБРАЗОВАНИЕ

Задължително образование за всички деца, не до 8-ми , а до 10-ти клас.
ВСЕКИ родител, който не е лишен от родителски права ще е отговорен по наказателния кодекс и ще го грозят до над 5 г. затвор, с което престъплението ще се квалифицира като тежко. ѝе се предвижда и наказателна отговорност и при непредпазливост.

Никъде няма дискриминация, защото това важи за всички, а презастрояването ще се осъществи съгласно програма за урбанизация на райони с ниско застрояване, където има потенциал за високо строителство, която ще направена съгласно Закона за собствеността и закона за устройство на територията, които също имат нужда от козметчно изменение и допълнение, коеъо да ги позволи.
След всичко, и българите, и ромите ще ми благодарят !

ПЕТЪР НИЗАМОВ.

Всичките права са запазаени.
Обект на авторско право.

Всеки, който я представи като негова в цялост, в нейните и части, обработена или необработена, но следваща същия смисъл, хронология, систематика или реално съдържание, ще бъде съден на момента !